HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Tatevik Shaljyan

Court Rejects Mirzoyan's Slander Suit Against Newspaper

A Yerevan Court today threw out a slander suit brought by National Gallery Director Paravon Mirzoyan against the newspaper Chorrord Inknishkhanutyun.

Mirzoyan was seeking a 3.3 million AMD in compensation for articles published by the newspaper that he argued were slanderous.

Comments (1)

Մլեհ
Սրտանց կը շնորհաւորեմ «Չորրորդ Իշխանություն» թերթին դատական յաղթանակի առիթով: Հաճելիօրէն զարմացած եմ հայաստանեան դատարանին վրայ` այս պարագային արդարադատութիւն իրականացնելու համար:

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter