HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Daniel Ioannisyan

Fatal Fraud: Tsitsernakaberd Highway Constructed with Kickbacks

As we all know, road construction in Armenia is carried out through kickbacks and by pocketing state funds. Many people suspected that such fraud wasn’t possible to control since it required an in-depth investigation.

We decided to measure the width of the traffic lanes of the recently constructed Tsitsernakaberd Highway to examine its compliance with standards. The evidence of misappropriation is obvious.

The Tsitsernakaberd Highway has two lanes in each direction of traffic. In accordance with state standards the width of each traffic lane must be 3.5 meters. Accordingly, the width of the road must be 14 meters.

Nevertheless, when measuring different segments of the traffic lanes, we couldn’t find any stretch of the road where the right lane was more than 3.4 meters, while the left lane was never more than 3.15 meters. The width, or to be more precise, the narrowness of some segments was 2.8 meters.

At some parts of the road, for instance near the speed camera and under the bridge, the average pavement width was 12.5-12.8 meters.

Thus, the width of Tsitsernakaberd Highway, which is two kilometers long, is 1.5 meters (around 10 percent) less than it should be according to state standards.

Apart from the fact that accidents occur and serious inconveniences are created for drivers, state funds have been pocketed.

In the near future, we will attempt to estimate the amount of damage caused to the government. It would likely reach hundreds of millions of AMD.

We hope that law enforcement bodies will initiate an investigation, punish the guilty and take measures to repair the damage incurred by the government.

Comments (5)

GB
Arsen, Armenia is a very small country with a weak economy, there is no room for Armenians to leave the country because of corrupted oligarchs and justice system!!Those criminals suck blood out of ordinary Armenia's citizens!!If there is corruption in Russia or in the West at least they have stronger economy system, where landlocked Armenia, does not have that luxury!!
mahmouzian
arsen no none is talking about other countries we are talking about armenian crooks who are cheating the poor peoples in armenia
GB
Those corrupt highway contractors share public funds with corrupted oligarchs and government officials!!
Arsen
Everyone talks about corruption...you people need to understand even bigger corruptions take place in western countries.........but the media covers it up good! stop the anti-armenian propaganda.
Прораб
Որ կերել են եւ լավ էլ ուտում են, որեւ կասկած չի կարող լինել: Այլապես որտեղից, ասենք, դղյակ պալատները, թանկ ու կրակ ավտոները սոված - քանդված այս երկրում, որոնք միայն երեւացող մասն են: Տարօրինակն այստեղ այն հարցն է թե սրանք ումից եւ ինչու են գողանում? Չէ որ ամեն ինչն անվերապահորեն իրենց ձեռքն է հանձնված (տիրող խմբավորման:) Եղբայր! գոնե այստեղ կարգ դնեն թե ում ինչքան է հասնում: Ինչ կարիք կա ճանփաները նեղ ու վտանգավոր սարքելու? Այստեղից պարզ երեւում է որ գողանում են ոչ միայն ժողովրդից այլեւ մեկը մյուսից! Ինչը կփրկի մեզ այս աննման б....к - ից?

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter