HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Narek Aleksanyan

Yerevan: International Human Rights Day

Several hundred citizens braved freezing temperatures to march through Yerevan in commemoration of International Human Rights Day.

The nearly one hour march commenced and finished in Liberty Square.

Comments (1)

Վեհարի
Մենք շատ ենք. նստավայրտ տեղափոխիր այն գյուղ, որտեղ քեզ, սերժիկ, ընտրել են Հարյուր շնչից տասհազար մեծամասնությունը:

Write a comment