HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Mаry Mamyan

Education Expert: Inclusive Instruction in Armenia Unsatisfactory

Deputy Director of Armenia’s National Education Institute Anahit Bakhshyan today voiced concerns regarding the state of inclusive instruction in the country, especially in regards to children with special needs.

Bakhshyan said that oftentimes the ranks of teaching professionals include unqualified individuals solely hired to afford them a salary and provide them a means of sustenance.

“The social problems of one person are resolved at the expense of a group of children,” Bakhshyan said.

The education professional also pointed out that teachers in Armenia still do not understand that classroom instruction, even for pupils without special needs, requires a one on one approach. 

Comments (1)

@ntercox
Համեմատաբարն է մեր տունը քանդում ու դեռ քանդելու է շատ: Լավ է, որ ասում եք, բայց ում? համար եք ասում: Ավելի լավ չէ? մի դպրոցում մի հարց լուծել, քան թե անընդհատ ասել: Երեսպաշտության համար Աստված անողոք է, իսկ պաշտոնը պաշտամուքն է: Հատուցումը մոտ է, երեխայի ճակատագիրը խեղաթյուրողին կորստյան դատաստան է սահմանված .........

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter