HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Sara Petrosyan

No to Garni Café! Youth Remove Construction Material at Historical Site

Scores of youth today headed to Armenia’s historical Garni site to remove construction material previously delivered in order to build a café.

The youth said they would not allow such desecration of such a unique and important historical-cultural complex.

The activists, in an act of defiance against the planned for café, shoveled the gravel and sand in bags and dumped the sacks in front of the ministry building in Yerevan/

Garni police tried to intervene, labeling the action illegal. The determined activists responded that it was the ministry who was flouting the law.

Local workers at the site (officially called the Garni Historical and Cultural Museum Reserve) called for calm and told the activists that an official from the ministry had visited the site the other day and had met with police and the Garni mayor.

The meeting resulted in a five day ban on all construction so that the café issue could be reviewed.  

An agency attached to the ministry that runs the site had given the go-ahead for the eatery in the shadow of the pre-Christian Garni temple, arguing that such a convenience would boost tourism and that revenues would go towards making much needed improvements.

The sign in the top photo reads: We are the owners of our village.

The sign on the dump truck reads: Don’t desecrate Armenia’s sacred sites.

Photos: Sara Petrosyan and Hayk Davtyan

Comments (5)

Hayk
Ktrakanapes dem em srcharani karuycin Garnii tacharii mot. Garnin mer erkri amenahaytni turistakan kentronneric. Da hnutyun e voch te srcharani karucman tex :(
Հայի գործ!
Մենք իսկապես հիվանդ ու խախտված ամբոխ ենք, ազգ ու պետության փոխարեն: Ի՜նչ է եղել - մեկը մտադրվել է սննդի-բիզնեսի պստիկ օբյեկտ ստեղծել ընդամենը, որն ինքնին բարի գործ է եւ պիտի որ խրախուսվեր ու քաջալերվեր բնականաբար: Սակայն մերը շատ ուրիշ է, ինչպես բոլորս գիտենք, դրա համար էլ գրեթե բոլորիս խիարներն են թարս աճում: Բանն այն է որ ցանկացած լավ կամ վատ բանն անելիս մենք ձգտում ենք այն միայն զարտուղի ճանապարհներով՝ ,,տակից,, կամ ,,կողքից,, իրականացնել անպայման, մյուսներին արհամարելով ու տհասների տեղ դնելով: Այդտեղ ուտելու, լվացվելու, նստել-շունչ քաշելու տեղ հարկավոր էր անշուշտ, եւ հարց չի կարող լինել: Է, նախօրոք թույլատրելի պայմաները որոշվեր - որտեղ, ինչքան հեռու կամ մոտիկ, ու՜մ հողի մեջ եւ այլն: Որից հետո մի փոքրիկ-գեղեցիկ մրցույթ հայտարարվեր ու ներդրող-կառուցող ընտրվեր՝ օրը ցերեկով, որ ոչ մեկի մոտ ոչ մի տեսակի հարց չառաջանար: Բայց դե գելի գլխին ավետարան կարդալու օգուտը որն է - կարմիր կովն իր կաշին չի փոխի, հայն էլ իր ... բնավորությունը!
Ռուզան
Փաստորեն մշակույթի նախարարությունը սոված արտասահմանյան տուրիստներին կերակրելու շնորհակալ գործին է լծվել.էլի բան է, մեկ է, մշակույթից հեռու են հազարավոր մղոններով: Երանի ամոթ ունենայինք:
mahmouzian
that minister of cultur is a complit idiot.where they get those scew ball to govern i wonder .hey you guy bravo .next time add some cow manure to the mix
mahmouzian
bravo you guys .where do they get thoses ministers from .what a srew ball he is next time dump some sow sh.... in the mix

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter