HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Narek Aleksanyan

Police "Cleaned" Mashtots Park of Activists (Photos)

 

Prior to French President François Hollande's arrival to Mashtots Park, Armenian police forcefully removed peaceful activists who had gathered at the park to protest a ceremony to rename the park after French national hero, French-Armenian poet Missak Manouchian.

Several activists holding signs who wanted to go stand near the stage were prevented by police, which led to clashes between police and activists, some of whom were detained. 

Detained were Dvin Isanyans, Mika Elizbaryan, Anna Shahnazaryan, Ani Khachatryan, Arsen Ohanyan, Roland Tmoyan, and Gevorg Safaryan.

 

Comments (2)

Hrach
Երբ Սերժ Սարկսյանը եկավ Փարիզ մի քանի տարի արաջ եվ գնաց Կոմիտասի արդզանի մոտ պսակ դնելու, սոցիալիստների հայկական ավանգարդը ֆրանսյաում (դաշնակթությունը) նստացույց կազմակերպեց (դեպկերը կատարվում էին Սարկոզիի նախագահության ժամանակ (հակա սոցիալիստ է)) եվ վոստիկանությունյ զորով ազատեց կոմիտասի հրապարակը: Այս կարգի ընդունելություն պուրակի վերանման հետ հնարավոր է կապ ունենա այդ անցյալում պատահած դեպքի հետ (Հոլանդը սոցիալիստ է) եվ հնարավոր է վոր իշխանությունները այդ կերպ ասացին վոր մենքել կարանք անհարմար վիճակ ստեղծել: Հարց ծաքում ով է կազմակերպել, ինչպես եղավ վոր թողեցին դա իրականացնեն եվ միայն վերչում հավաքեցին մարդկանց: Իսկ Հոլանդը իրականում արանձնապես մի պայծար անձնավորություն չի: Հարցրեք ֆրանցիացիներին կտեսնեք յնդամեյ 20% է հավանություն տալիս իրեն, բնականաբար Սերջի իրական վարկանիշյ հավանաբար շատ ավելի ցածր կլինի ... Իրար սազում են ...
Հով
Ժողովուրդ ջան ձեզ լավ չեմ հասկանում (հեռվից) - կներեք! Կրպակները չթողեցիք - էդ իրոք լավ էր! Մկոյանի արձանը չեք ուզում - էդ էլ հասկանալի բան է: Կուտակայինը չեք ընդունում - շատ ճիշտ եք անում! Հապա Մանուշյանի դեմ ինչ ունեք? Մեկ է, մի բան պիտի դրվի էնտեղ, - քանի դեռ եկեղեցացավ, արձանացավ, հեղինակացավ են կպել գործ-մործ թողած: Թողեք, թող դնեն, թե չէ հնարավոր է մի իսկական գեշ բան կդնեն!

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter