HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Larisa Paremuzyan

Mine Controversy: Vociferous Tzaghkashat Residents Nix Vallex Group Public Hearing

A public hearing regarding a new mine proposed by Vallex Group took place today at the Alaverdi Municipality but broke down after several heated exchanges between residents of the affected villages and company representatives.

Those present at the hearing to discuss a petition filed by Vallex Group to conduct a geological survey at the copper-molybdenum site at   Tzaghkashat-Akhetk, were company representatives, the mayors of Tzaghkashat, Neghots and Haghbat, some environmental groups, and a handful of vociferous residents.

The mayors demanded that hearings regarding a proposed site be held in their communities instead.

Hakob Sanasaryan, president of the Greens’ Union of Armenia, said that the present meeting should be considered as the first public meeting.

Representatives of the environmental groups countered that the meeting could not be regarded as a ‘public’ hearing given that residents of the affected communities were absent.

Vallex Group representative Sahak Karapetyan tried to convince the environmentalists that the mining company had filed a request to conduct geological surveys and not to operate a mine.

Tzaghkashat resident Mardoun Makinyan declared that fellow residents wanted the hearing to be held in the village and that any mining operation would prevent them from grazing their cows and producing the pure dairy products they are famous for.

Another Tzaghkashat resident addressed the meeting by saying that village wouldn’t allow any drilling, even if they were compensated with billions.

Vahan Sokhakyan, who teaches physics in Tzaghkashat, spoke of the risks of uranium radiation spreading throughout the area if a mine was built in the area. Sokhakyan claimed that present uranium radiation levels are ten times the norm and called on Vallex Group to be satisfied with their mine at Teghout.

Tzakhkashat Mayor Hrachik Paranyan said that his community was in turmoil and that all opposed the mine.

Village residents then clamored for the hearing to end since no one seemed to agree on anything.

Vallex Group rep Sahakyan told reporters   it would be naive for anyone to believe that the company was only interested in gathering data by conducting a geological survey.

“If, God willing, we are successful in locating ore, then the final stage, of course, would be to utilize it,” Sahakyan said.

Comments (5)

սաքո
էս գիշեր ախթալու մոստից բարեկամիս ղրգում էինք ռուսաստան, սպասում եինք որ մարշրուտկեն գար էն էլ ճամփին խափանություն էր էլել ահագին զադերշկա էլանք ու ինչ տենանք, էն տենալն էր էլի 3 ժամում 5 հատ կամազ վառելիքը բարձած, ժամը գշերը տասից մինչև մեկը, որ սկի կարում չեին գնան, մի կերպ տնքալով մեխկներուս դաժե էտ մաշնեքի վրա էկավ, մոստովը եկան ու անց կացան դբա ալավերդի, դե դրանք կարողա այրումիցն եին բարձվել իհարկե չե պարզա որ շամլուղիցը, արա դուք խիղճ ունիք վաբշե, թալանած պհում եք էս ժղոուրդին, բա մի միլիցա չկար հսկող, որ տենար թե էտ ինչ խայտառակ վիճակ էր, էնա որ գրում են ասում եք գրեցին ուզում էք 2 հոգի լեղ տաք փողի մեջ, այ դրա մասին մտածեք ու գնացեք դրանց հետքերով, ես տիկին փարեմուզյանին կասեմ որ, մին գնա էլի տես թե էտ ինչ վիչակումա էտ շամլուղը , դեռ մտիցս չի գնում այ մարդ դահիճ են դահիճ
H.C.
what Armenia needs, on are urgent basis, is a large number of psychiatrists (real, competent ones; otherwise, a lot of people pretend to have that title, over there...)--- how will this country ever have any actual development, if we don't start to exploit the - few and scarce - resources that we have ?!! ---- the residents of this village want to keep their ghost town, stuck somewhere in the 18th century, instead of embracing at least this chance of getting somewhere, anywhere...
hay ordi
H.C.. Your delusions seem to be limitless. These companies turned them to ghost towns. Over the past 10 years, from tens of billions dollars of income, what has been contrributed to the welfare of popilation. All those money has gone to corrupted terrorists that have taken over our country, while our people struggle to make a living. There are villages and towns where over half of the adult population have cancer. Is that your delusion of welfare and prosperity?
Դ.Յ
եթե ծաղկաշատցիները այդքան միահամուռ կերպով թույլ չեն տալիս , որ մոլիբդենային օգտակար հանածոյի երկրաբանական ուսումնասիրություն կատարվի, ապա այդպիսի միահամուռությամբ թույլ չտան, որ ապօրինի հատումներ կատարվի իրենց անտառում;միայն հանք բացելով չի որ խաթարվում է նրանց և իրենց սերունդների առողջությունը , այլև ծառեր հատելով ապօրինի կերպով ևս խիստ վտանգավոր է և ահավոր վնաս: հանք բացել կամ ծառ ոչնչացնել դրանք նույն բանն են: էկոլոգիական աղետ է համենային դեպս, պետք է շատ աչալուրջ լինեն և առաջն առնեն այլապես հետևանքնեևը ահասարսուռ է:
ԳևՈ
ՍԱՔՈ, ԹԵ ԴՈՒ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄՆ ԷՍ ՏԵՍՆՈՒՄ ՈՒ ՇԱՏ ԶԱՐՄԱՆՈՒՄ, ԴԱ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ԲԱՆ Է ԴԱՐՁԵԼ ԱՅԴ ԲԱՆԴԱՅԻ ՀԱՄԱՐ; ՕՐԱԿԱՆ 3-5 ԿԱՄԱԶ Է ԳՆՈՒՄ ԱՅՆ ԷԼ ԳԻՇԵՐՆԵՐԸ; ԵԹԵ ԱՊՕՐԻՆԻ ՉԻ ԻՆՉՈՒ ԵՆ ԳՆՈՒՄ ԺԱԸ 23-00 ԻՑ ՀԵՏՈ, ԱՅԴ ԱՄԵՆԱԹՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԵՐՈՒՄ Է ԱՅԼ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ևՍ; ՏԵՐ ՈՒ ՏԻՐԱԿԱՆ ՉԿԱ ԿԱ ՄԻ ԷՇԻ ԳԼՈՒԽ, ՈՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՄԲ և ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՄԲ Է ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ ԱՅԴ ԵՂԵՌՆԸ; ՇԱՄԼՈՒՂԸ ԱՊՕՐԻՆԻ ՍՐԻ Է ՄԱՏՆՈՒՄ ոմն արտեմ անթանեսհյանը, ՇՆՈՂԸ ոմն շախկյան ,իսկ ԾԱՂԿԱՇԱՏԸ ոմն կացոի գագո:

Write a comment