HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

All-Armenian Fund’s 2015 Phoneathon Raises Over 1.3 Million Euros

The annual Pan-European Phoneathon of the Hayastan All-Armenian Fund, headed by the Fund’s French affiliate and held during November 18-22, raised over 1.3 million euros in donations and pledges.

The large-scale fundraising campaign mobilized the Armenian communities of France   (1,205,569 euros), Germany (76,050 euros) and Switzerland (24,554 euros). Proceeds form the Phoneathon will be used for the construction of community centers in Artsakh, expansion of agricultural projects in Armenia’s Tavush Region, and assistance to the Armenian communities of Syria and Iraq.

The Greek community traditionally joined the Phoneathon with their fundraising held in Greece on November 22. The phoneathon raised around 29,000 euros, which will be used for the construction of a kindergarten in Karin Tak, a village in Nagorno Karabakh’s Shushi region.

Comments (1)

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՉ
ԷՏ ՓՈՂԵՐԸ ԺՈՂՈՎՐԴԻՆԸ ՉԵՆ ՍԵՐԺԻ ԱՉՔԸ ԼՈՒՅՍ> ԱՄԵՆ ՏԱՐԻ ՈՂՈՐՄՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՀԱՅԵՐԸ ԻՆՔՆ ԷԼ ՎԱՅԵԼԻ ԻՐԱ ՇՔԱԽՄԲԻ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ> ՆԵՆՑ ՈՐ ՇԱՏ ԻԶՈՒՐ ԷԼ ՀԱՎԱՔՎԵԼԱ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ ՈՉ ՄԻ ԱՆԳԱՄ ԷԼ ԴՐԱՆԻՑ ՄԱՍ ՉՈՒՆԻ

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter