HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Artsakh: Two Sides Declare Halt to Hostilities as of Noon Today

As of noon today, local time, the armed forces of Artsakh and Azerbaijan have agreed to put a halt to the fighting along the line of Contact given that Minsk Group negotiations are underway in Vienna.

News of the ceasefire was confirmed to Hetq by Artsakh Defense Army Spokesman Senor Hasratyan.

(Note: As of 8:30 p.m. Yerevan time, the ceasefire seems to be holding.

Comments (3)

Գարիկ
Բայց թուրքի հետ հնարավոր է պայմանավորվել ՞
Իլհամ Ալիև
Ժողովուրդ ջան, կներե՛ք: *** եմ կերել, էլ չեմ փորձի սենց բաներ անել:
Xunsap'ha
Ճանչցի՛ր թշնամիդ եթէ ողջ մնալ կ՛ուզես:

Write a comment

Hetq does not publish comments containing offensive language or personal attacks. Please criticize content, not people. And please use "real" names, not monikers. Thanks again for following Hetq.
If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter