HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Artsakh MP Khanoumyan: "I know seven of my attackers"

National Renaissance Party MP Hayk Khanoumyan, who was attacked and beaten earlier today in Stepanakert, issued a statement saying that he knows seven of his attackers.

Khanoumyan says he will not be intimidated to leave Artsakh and that his primary aim is that the country become a place where all are protected under the law.

The MP says that he was forced to sign a document saying that yesterday’s rally in the NKR capital was ill conceived and wrong.

“I know seven of my attackers and my friends are clarifying their data. Those details will be conveyed to other of my friends,” Khanoumyan writes in his statement. 

Comments (2)

Xunsap'ha
The worst enemy of the Armenians is not the Turk; it is those who have taken control of the country. It is those who have set themselves up as the leaders of the nation. This is the case now, and the same has been true down through our history. Centuries of statelessness and persecution is solely due to the selfish decisions taken by these self-appointed so-called leaders, both political and religious.
Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)
Բակո Սահակյանն ու իր շուրջը հավաքված կլանը դարձել է ՀՀԿ-ի կցորդը, բայց մարդկանց աչքերին թոզ են փչում.իբր «ԼՂՀ-ի անկախության համար են պայքարում»: Ոչ,պայքարում են իրե՛նց աթոռները պահպանելու համար: Այսօր բոլորն էլ տեսնում են,որ ԼՂՀ-ն ո՛չ մի անկախ քաղաքական քայլ չի անում ու բնավ էլ անկախ սուբյեկտ չէ,որ իր «անկախությունը ճանաչեն»:

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter