HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Road Accident Sends 12 Armenian Soldiers to Hospital

Twelve Armenian soldiers were rushed to hospital when the army transport truck they were riding in lost control earlier today and fell into a gorge on the M-14 stretch of highway between Vardenis and Shorzha.

Defense Ministry spokesman Artzroun Hovhannisyan, in a Facebook post, writes that eight of the twelve had been transferred to a Yerevan hospital in serious but stable condition.

None of the soldier’s injuries are life threatening, says Hovhannisyan.

Comments (1)

Վեհարի
Մեր բանակում կարգ ու կանոն լիներ՝ այսքան հաճախ կրկնվող ավտովթարներ չէին լինի: Բանակը գիտելիքների տեր հայրենասեր մեկը ղեկավարեր՝ այսքան զոհեր չէինք ունենա: ԵՎ այսքանից հետո կան մարդիք որոնք հավատում են, թե ՀՀ Նախագահը ոչ թե նշանակվում, այլ ընտրվում է, .....: Պաշտպանության նախարարը պետք է անմիջապես հրաժարական տա, իսկ քրեական գործը անհրաժեշտ է ոչ ինչպես մինչ օրս եղել է՝ ձևականորեն բացել և հետո ծածուկ փակել,` այլ բոլոր մեղավորներին ըստ օրենքի պատժել:

Write a comment

Hetq does not publish comments containing offensive language or personal attacks. Please criticize content, not people. And please use "real" names, not monikers. Thanks again for following Hetq.
If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter