HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Kristine Aghalaryan

Exploratory Gold Mining Slated for Area Adjacent to Arevik National Park

Exploratory goldmining is slated near Armenia’s Arevik National Park, one of the four protected national parks in the country, in the southern Syunik Province.

Nig Mining Ltd. has presented a plan to the Ministry of Nature Protection to ascertain gold reserves in the 5.3 square kilometer site Khdebantsi site, located seven kilometers north from the village of Shvanidzor and twenty kilometers east of the village of Litchk.

The company claims that the exploratory work, to be carried out in 2018-2020, will not negatively impact the flora and fauna of the park.

Among over 150 species of butterflies registered in the national park, there are several species included in Red Book of the Republic of Armenia. Among over 180 species of birds recorded in the national park, there are number of species included in Armenia’s Red Book of Endangered Species, including the griffon vulture, Egyptian vulture, golden eagle, peregrine falcon, Levant sparrow hawk, and woodchat shrike.

Of the 1,680 plant species in the area, 112 are included in the Red Book.

The mountainous site ranges in elevation between 1,600 and 2,500 feet above sea level.

Nig Mining, founded in July 2017, is owned by Vardges Aslanyan, a 24-year-old registered as residing in the Armavir village of Voskehat.

On the same day, another company, Viva Mining Ltd., was also registered, showing a Yerevan address – 27 Khorentsi Street, Apt. 64.

Viva Mining is owned by Anoush Hovhannisyan, who is registered as residing at the same address.

Comments (2)

Մինաս
Իսկապես, ինչու մեկը չի ֆայմում հարցնի, թե այ տատի ջան, ոսկու հանքի հետ դու ինչ գործ ունես, կամ ոնց ես իմացել որ էտ ինչ քամբախում ոսկի կարող է լինել? Սա պարզապես նշանակում է, որ գործ ունենք պետական մակարդակի կոմիզմի հետ: Իսկ ինչու են այդ հեր օրհնած փողատերերն ու «ձեռներեցները» թաքնվում իրենց անմեղ ու անտեղյակ տատիկների քամակին, եթե մաքուր մարդիկ են? Իսկ գուցե այսպիսի վերսիա արժե քննարկել- հանքը բացում էս, տուշն ու աղմուկը գցում առասպելական պաշարների մասին, վարկեր ու պարտքեր վերցնում ու ... մեջտեղից ցրվում: Թող խեղճ նանեին միջազգային դատարան քարշ տան! Սրանից էլ լավ բիզնես ծրագիր!
Գեւորգ Կիրակոսյան
Իսկ էտ անուշիկներին մեկը չի հարցնում թե մինչեւ հիմա իրենք ինչով են զբաղվել, քանի տեղ են ոսկի գտել? Էս ազգն օրն օրի վրա խելառվում է աչքիս, պարապությունից ու պակասությունից է երեւի, կամ ագահության վիրուս է ընկել մեջներս: Ջեկ Լոնդոնի «Ոսկու տենդը» - ն եմ հիշում ակամա,՝ որտեղ գրագիր, ձախորդ հաշվապահ, գրագետ ու անգրագետ, համբալ ու ինտիլիգենտ թողնում են իրենց գործն ու քլունգ, լոպատկա առած, նետվում դեպի Ալյասկա ու «Էլդորադո»: Կեսը ճամփեքին են սառում, մյուսները սովից են կոտորվում, բայց գնում ու գնում են - սառուցյալ երկիրը քանդելու ու հարստանալու ...իսկ մեր երկիրը սառուցյալ չէ, քանդողներն էլ էքսկավատորներով են ոչ թե քլունգով: Երբ խելքի կգան հայերը?

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter