HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Kristine Aghalaryan

Lieutenant General Wants to Build Hydro Plant in Stepanavan

A company 50% owned by Mikhail Grigoryan, a former Armenian deputy defense minister and commander of the joint Armenian-Russian military unit, plans to build a mini hydro-electric plant on the Tashir River in the Lori town of Stepanavan.

Stepdzor Ltd. has already filed a water usage permit request with the environment ministry.

Lieutenant General Grigoryan, a Stepanavan native, shares control of the company with Gourgen Hakobyan.

Top photo: Mikhail Grigoryan (“Armenian Soldier” newspaper)

Comments (3)

Քրիստինե
Հարգելի Մինաս, Արմանիսին առաջիկա օրերին կրկին կանդրադառնանք: Շնորհակալ ենք, որ հետևում եք զարգացումներին:
Քրիստինե Աղալարյանին
Ինչու չեք պատասխանում ընթերցողի բնական հարցին Ձեր իսկ լրատվության վերաբերյալ? Միթե այդպես է կարգը - մի բան գրեցինք ու գնացինք! Իսկ Ձեր պատմության շարունակությունը ումից իմանանք հարգելիս? (Մինաս)
Մինաս
Մեր հերոս գեներալներն են, թող կառուցեն, համ էլ ՀԵԿ - ը հանք չի, երեւի մեծ վնասներ չի տա: Հարգելի Քրիստինե, շատ կխնդրեինք մի երկու բառով տեղեկացնեք թե ինչպես ավարտվեց Արմանիսի ոսկու հանքի ընդլայնման հայտի լսումները, որը պիտի լիներ Մարտի 19 - ին, ըստ Ձեր հոդվածի՝ http://hetq.am/arm/news/86355/armanisi-osku-chgortsox-hanqi-sepakanaterery-hetaqrqrvats-en-nor-taratsqnerov.html

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter