HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Yeranuhi Soghoyan

Gyumri’s Public Baths: Hasmik and Vahan Remember the Old Days

Yeranuhi Soghoyan

Women in old Gyumri used to wear wooden slippers, usually made of oak, when going to public baths, to protect their feet from wastewater and fungal diseases.

If the slippers were ornamented, that spoke to the aesthetic taste of the owner. There were simple wooden slippers provided in the baths, without ornamentation, cleaned by chlorine and dried in the sun after each use.

Wooden slippers were part of the dowry in Gyumri families, passing from mothers to daughters. Thanks to this tradition, Hasmik Hambardzoumyan has got her great grandmother's ornamented slippers, dating to the end of the 19th century.

It’s been around 50 years that these wonderfully preserved slippers have lost their operational significance. "Well, they’re already museum samples," says Hasmik.

Hasmik’s niece Luisa recalls going to public baths as a child. "Usually we went to the baths with separate rooms. Only once did I bathe in a unisex public bath. I remember the big hall, on one side of which there were separate places with showers, without doors, having just walls in between. I remember the basin in the middle of the hall, surrounded by seated fat old women, always pouring themselves with water in large glasses,” Luisa laughs.

Luisa recalls women covering the window with a piece of wood from the inside. "In fact, the little boys in that neighborhood used to come and look secretly. I recall a lovely white woman in the hall, with long black hair. She noticed the boys and calmly walked to the window to close it,” says Luisa. 


Hasmik Hambardzoumyan

At the beginning of the 20th century, weekends were preferred days for bathing. It was compulsory to visit a bath on the eve of church holidays. The price list was published in a local newspaper in the early 20th century, mentioning that it was free for children under five, while girls had to pay 15, women - 25 and men from 40 to 60 kopeks.

 From Mkrtich Manoukyan's personal archive

Hetq wrote about Mkrtich Manoukyan's wedding in a public bath in 1985. At the beginning of the 20th century, there was also a mourning bath tradition. After the burial, those who mourned did not bathe for forty days, and men did not even shave. After forty days, they were taken to a public bath by the relatives of the deceased, and men were also taken to barber’s. During the Soviet era, only the habit of not shaving was preserved.


Vahan Petrosyan

In 1980, the Armenian film  “A Piece of Sky” was shot in Gyumri. Back then, Vahan Petrosyan worked for the police.

It was decided to shoot one of the scenes with the participation of actress Galina Belyayeva in Gevorents Bath on Gorki Street, which was later cut from the film. Petrosyan recalls the attention that this shooting gained, with many young people trying to look from the bath windows, making the police officer run after them from one window to another. 

"Going to a public bath was an attraction - one would sing, another one - joke," continues Vahan Petrosyan. "Every Sunday we went to bathe with our families. We had to stand in a queue for the Central public bath rooms tickets for three hours before the opening, and buy tickets for the shower room separately, inside the bath. In the Gevorents bath, there were no tickets -just a queue to enter.”


Central Bath on Abovyan Street

Gyumri residents don’t believe that public baths will ever be restored. The building owners changed their function, turning them into hotels, restaurants, cafes and so on. Vahan Petrosyan notes that the most important thing now is to preserve the buildings as they were, regardless of their present function.

Comments (7)

Նաիրա
Անչափ շնորհակալ եմ։ Ոմ մանկության ամենագեղեցիկ հուշերից մեկն է։
Հասմիկ
Մորաքույրս էր ինձ երբեմն Գևոր աղի բաղնիք տանում։Դա մի աննկարագրելի արարողակարգ էր։Տևում էր կես օրից ավելի։Հիշում եմ ընդհանուր բաղնիքում կանայք ժամերով լողանում էին,հետո կռվում էին,թե քո ջուրը թափվեց իմ վրա կամ քո օճառի փրփուռը քսվեց ինձ.....Ջիգյարով կռվում էին ու ձայները արձագանքվում էր բաղնիքի խիտ գոլորշու մեջ։Չէի սիրում էդ բաղնիքները,բայց մի տեսակ կարոտով ու թախիծով եմ հիշում....
Անդրանիկ
Անշուշտ կսպասեմ ու ծով ակնածանքով: Ես տասնամյակներ շարունակ Ձեր գրչարվեստի մեծ երկրպագուն եմ:Ձեց անսահման ուժ ու կորով եմ ցանկանում:
Երանուհի Սողոյան
Հարգելի Կարինե, կաշխատեմ անդրադառնալ Գյուրջիեւին ու իր գործունեությանը հնարավորինս ամփոփ:
Կարինե
Հարգելի Երանուհի, նախ շնորհակալություն, հետո կգրե՞ք Գյումրիի Գուրջիևների մասին։ շատ բաներ են պատմում այդ մարդու մասին, բայց մի խելքը գլխին նյութ, տեղից սարքված, դեռ չեմ կարդացել։
Երանուհի Սողոյան
Շնորհակալություն, հարգելի Անդրանիկ: Գյումրի-Ալեքպոլին նվիրված շարքը շարունակական է լինելու՝ սպասեք հաջորդ հոդվածին:
Անդրանիկ
Ամեն անգամ հրաշքաշար նյութերդ ընթերցելիս առնում եմ Գյումրվա համն ու հոտը:

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter