HY RU EN
Asset 3

Загрузка

Нет материалов Нет больше страниц

Не найдено ни одного докуметна по Вашему запросу

Седа Ергнян

Сделки на армянском рынке недвижимости с участием иностранцев

В 2018 году иностранные граждане заключили 4990 сделок на армянском рынке недвижимости. Это составляет 10.9% от общего числа сделок по стране. Такие данные предоставил Комитет кадастра недвижимости. По утверждению ряда агентов недвижимости, после прошлогодней революции в течение нескольких месяцев наблюдался рост интереса иностранных граждан к недвижимости в Армении.

Однако зафиксированная в прошлом году активность постепенно пошла на спад. Во всех случаях полученные показатели довольно интересны. Так, в 2018 г. иностранные граждане выступали главным образом в роли продавцов недвижимости. В частности, в 1581 сделке из 4990 сделок иностранные граждане являлись только покупателями, в 3247 сделках – только продавцами. 162 сделки с обеих сторон были заключены иностранными гражданами. В процентном отношении складывается следующаяя картина: 31.7% составили сделки с  участием инстранных покупателей, 65.1% - сделки с участием иностранных продавцов, 3.2% - сделки, в которых обеими сторонами выступили иностранцы.

В Армении иностранцы покупают и продают преимущественно квартиры  

Как уже было отмечено, 1581 сделка была заключена иностранными покупателями.

52.1% составили сделки по покупке квартиры. Иностранцы приобрели как квартиры, так и частные дома, земельные участки, строения производственного и общественного назначения, гаражи.

Квартиры составили основную  часть и сделок по продаже. Так, 53.2% от 3247 таких сделок пришлись на квартиры.

Сделки заключаются в основном в Ереване

По данным Комитета кадастра, в 2018 г. иностранные граждане заключили 1743 сделки по покупке недвижимости. При этом предпочтение отдавалось недвижимости в Ереване. 63.2% от 1743 сделок было заключено в столице. Затем следуют области Котайк - 11.1 % и Армавир – 7.4 %.

Основную часть покупателей и продавцов составляют граждане России

Основная часть заключаемых иностранцами сделок с недвижимостью приходится на граждан России. Сделки с недвижимостью заключают также граждане США, Ирана, Сирии, европейских стран и т.д.

Из купленных в прошлом году иностранцами 1743 объектов недвижимости 877 были приобретены гражданами РФ.

Как пояснили Hetq.am в Комитете кадастра, речь идет не о 877 гражданах, а о числе приобретенных единиц недвижимости, а это значит, что покупателей может быть значительно меньше.

Не исключено, что среди иностранцев, покупающих или продающих недвижимость в Армении, большое число составляют наши соотечественники, которые живут за границей и являются гражданами других государств. И хотя такая статистика не ведется, это могут подтвердить агенты недвижимости.

Отметим, что половину недвижимости, приобретенной в прошлом году гражданами РФ, составляют квартиры.

Комментарии (1)

Զոհրաբ Հովհաննիսյան
Հարգելի խմբագրություն խնդրում եմ այս հրաշալի հոդվածը փոխանցել ՀՀ Իրավապահ մարմիններին որովհետև ՉԻ ԿԱՐԵԼԻ ԲԱՑԱՌԵԼ որ այդպիսի բանակարաններում թաքնվեն տեռռոռիստներ, հատկապես ԱՅԼ անորոշ ձևակերպմամբ երկրներից եկածները: Նախապես Շնորհակալություն ձեր հասկացողության և ձեր էլեկտրոնային կայքի գոյության համար: Ես շատ մեծ սիրով կարդում եմ ձեր հոդվածները ինչքան ազատ ժամանակ ունենամ

Написать комментарий

Комментарии, написанные на латыни, не будут опубликованы редакцией.
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter