HY RU EN
Asset 3

Загрузка

Нет материалов Нет больше страниц

Не найдено ни одного докуметна по Вашему запросу

Седа Ергнян

Трансферты в Армению: приток и отток денег растут двузначными темпами 

За первые пять месяцев этого года – в январе-мае – физические лица из разных стран мира отправили в Армению посредством банков около 705 млн долларов. По сравнению с тем же периодом прошлого года эта сумма выросла на 81 млн долларов, или на 13%. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РА. 

Как всегда, больше всего трансфертов поступает в Армению из России. В январе-мае из РФ в нашу страну была перечислена сумма, эквивалентная 352 млн долларов. Это примерно на 4 млн долларов меньше показателя того же периода прошлого года. На денежных переводах сильно сказываются колебания курса российского рубля. В 2017 г. укрепление рубля по отношению к доллару оказало положительное воздействие на денежные переводы в долларовом выражении и привело к росту трансфертов. Что касается прошлогоднего сокращения денежных переводов из РФ, то оно было обусловлено в основном девальвацией рубля. 

В этом году заметно вырос объем трансфертов из США. В январе-мае из этой страны в Армению физическими лицами было отправлено 105.3 млн долларов, что на 28 млн больше показателя аналогичного периода прошлого года. Подчеркнем, что все приведенные в статье цифры показывают суммы, которые были перечислены физическими лицами через банки. Это значит, что деньги, которые какой-либо армянин из Америки передал своему родственнику из рук в руки – лично или через кого-то другого - не отражены в представленных нами показателях. 

В этом году значительно сократились переводы из Франции в Армению. В течение первых пяти месяцев трансферты физических лиц из этой страны составили 13.3 млн долларов против 28 млн долларов в прошлом году. 

В статистических данных Центробанка есть также строка “Другие страны”, в которой не сообщается, о каких странах идет речь. В январе-мае денежные переводы из этих стран в Армению составили 187.2 млн долларов, что примерно на 74 млн долларов больше показателя прошлого года. 

А теперь представим картину денежных переводов из Армении в зарубежные страны, или отток денежных средств. За первые пять месяцев этого года физические лица отправили посредством банков из Армении в другие страны около 510 млн долларов, что примерно на 50 млн долларов, или на 11%, больше, чем в прошлом году. 

В результате приток составил около 195 млн долларов, что на 31 млн долларов, или на 18.7%, превышает прошлогодний показатель.  

В армянских СМИ в качестве оттока часто представляется объем денежных переводов из Армении за рубеж и столь же часто не поясняется, что речь идет только о переводах физических лиц. Это действительно считается оттоком денег. Однако оттоком можно считать не только трансферты: в случае притока суммы тоже поступают из-за границы. Отток происходит и при погашении по линии иностранных инвестиций. 

Согласно ЦБ, в объеме трансфертов физических лиц, отправляемых из Армении через банки за рубеж, самый большой удельный вес опять-таки имеет Россия. В январе-мае этого года переводы из Армении в РФ составили 176.3 млн долларов, что на 11 млн долларов больше прошлогоднего показателя. Это свидетельствует о сохранении начавшейся в прошлом году тенденции к сокращению трансфертов из России в Армению и росту трансфертов в обратном направлении. .  

Выросли также переводы из Армении в США: в январе-мае этого года они составили 102 млн долларов против 82 млн долларов в том же периоде прошлого года. 

В январе-мае этого года в Армению из других стран было отправлено 166 млн долларов. Это на 36 млн долларов больше показателя того же периода прошлого года. 

Есть несколько стран, в случае с которыми удельный вес денежных переводов из Армении отрицательный. То есть из РА в эти страны отправляется больше трансфертов, чем из этих стран в Армению. Речь идет об Украине, Испании, Китае, Турции.

В 2018 г. денежные переводы из Армении в зарубежные страны выросли на 20% 

В 2018 г. объем трансфертов, присылаемых в Армению физическими лицами из-за рубежа, немного увеличился. На этом фоне отток денег, то есть переводы из Армении в другие страны, вырос двузначными темпами. Таким образом, показатели первых пяти месяцев этого года свидетельствуют о том, что ситуация улучшается: приток по сравнению с оттоком растет более ускоренными темпами.  

Комментарии (1)

Արթուր Գրիգորյան
Խնդրում եմ ԿԲ տվյալների հղումը տալ: Ես հիմա իրենց կայքն եմ նայում, այնտեղից արտահանել եմ արտաքին հատվածի վիճակագրությունը՝ «ՀՀ բանկերի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով արտերկրից ստացված և ՀՀ–ից ֆիզիկական անձանց կողմից արտերկիր իրականացված փոխանցումներ», որտեղ միայն ՌԴ և ԱՄՆ տվյալներն են: Չկան ո՛չ «Այլ երկրները», ո՛չ էլ Ֆրանսիան: Այդ տվյալներն ինձ հարկավոր են իմ ուսումնասիրությունների համար: Շնորհակալություն:

Написать комментарий

Комментарии, написанные на латыни, не будут опубликованы редакцией.