HY RU EN
Asset 3

Загрузка

Нет материалов Нет больше страниц

Не найдено ни одного докуметна по Вашему запросу

Седа Ергнян

Первый квартал: какие банки получили наибольшую прибыль

В первом квартале этого года 17 действующих в Армении коммерческих банков вместе обеспечили чистую прибыль в размере 23,3 млрд драмов. По сравнению с пересмотренными в 2019 г. показателями прибыль банков выросла на 40%. Об этом свидетельствуют показатели, представленные в промежуточных финансовых отчетах.

Hetq.am изучил 17 банковских отчетов, из которых следовало, что в первом квартале этого года в первую тройку банков, обеспечивших наибольшую прибыль, вошли “Армсвисбанк”, “Америабанк” и “Ардшинбанк”.

Занявший первое место “Армсвисбанк” зарегистрировал скачкообразный рост прибыли. За первые три месяца этого года чистая прибыль банка составила 3.2 млрд драмов, что в 2,4 раза превышает показатель того же периода 2019 года.

На втором месте по объему прибыли находится “Америабанк” – около 3 млрд драмов. По сравнению с первым кварталом прошлого года этот показатель банка сократилась примерно на 4%.

Замыкает первую тройку “Ардшинбак”, прибыль которого также составляет 3 млрд драмов, рост – 33%.

Далее следуют “Инекобанк” (прибыль – 2,3 млрд драмов) и “Арцахбанк” (прибыль – 2,3 млрд драмов). Оба банка добились роста прибыли.

Отметим, что в первом квартале этого года прибыль выросла у 11 из 17 банков, сократилась – у 6 банков.  

Значительный рост прибыли наблюдается у банков “HSBC Армения” и “ВТБ Армения”. В первом квартале 2019 г. “HSBC Армения” получил прибыль на сумму всего 42 млн драмов, а за тот же период этого года – на сумму около 1,2 млрд драмов. 

Чистая прибыль банка “ВТБ Армения” увеличилась с 4 млн до 1 млрд драмов.

Меньше всего прибыли получили “Библос банк”, “Меллат банк” и “Юнибанк”. Сокращение прибыли наблюдается также у “Америбанка”, банка “АКБА-Кредит Агриколь”, “Конверс банка” и “АйДи банка”.

Трудные времена для банков

Последние пять лет в целом были благоприятны для армянских банков. По линии основных показателей банковская система добивалась роста, развивалась. Успешным был и 2019 год, когда общая прибыль действующих в Армении 17 банков составил 78 млрд драмов. Согласно финансовым отчетам банков и расчетам Союза банков Армении, по сравнению с 2018 г. прибыль выросла на 15.8 млрд драмов, или на 25.4%.

Как видим, банки успешно завершили также первый квартал этого года. Однако в настоящее время вспышка COVID-19 влияет не только на отрасли экономики, но и на банковскую систему. Уже возникли проблемы с оформлением новых и обслуживанием старых кредитов. Есть большие риски, что в дальнейшем количество неработающих кредитов может увеличиться. Эти проблемы представляют собой дополнительное бремя не только для граждан, но и для банков.

Обобщение результатов третьего квартала 2020 г. покажет, в какой мере сложившаяся в стране экономическая ситуация начала воздействовать на банковскую систему. Во всех случаях различные должностные лица Центробанка заверяют, что потрясения не ожидаются.

Комментарии (1)

Հրաչյա Հովհաննիսյան
Բանկային բիզնեսը բոլոր ժամանակներում և ցանկացած պայմաններում շահութաբեր է : Բանկերը եկամուտներ են ստանում ոչ միայն վարկային գործունեությունից այլ նաև բանկային այլ գործառույթներից:Հետևաբար համաճարակով պայմանավորված եկամուտների ժամանակավոր անկումը պետք է վերաբերվի մասնակի , միայն համաճարակով պայմանավորված ժամանակահատվածում հետաձգված %-ների ժամանակավոր ուշացումներով վճարումներին: Եթե որևէ բանկ կփորձի համաճարակի անվան տակ վնասներ ցույց տալ ապա միանշանակ պետք է դիտարկվի տվյալ բանկի կողմից հարկերից խուսափելու փորձ: Բանկերը կարող են ունենալ եկամտի անկում միայն ոչ պրոֆեսիոնալ , վատ մենեջմենտի դեպքում , ինչը բանկին չի ազատում սահմանված հարկերը վճարելու պարտականություններից ,իսկ բանկի սեփականատերերը պետք է մտածեն վատ մենեջմենտից ազատվեկու մասին : Խրոնիկ ցածր եկամտաբերություն ունեն օտարերկրյա կապիտալով աշխատող երկու բանկ, քանի որ նրանց նկատմամբ թույլ է սեփականատիրոջ կողմից հսկողությունը , իսկ գործադիր ղեկավարությունը օգտվելով թույլ հսկողությունից ցույց է տալիս ցածր եկամտաբերություն ի վնաս սեփականատիրոջ և Հայայստանի Հանրապետությանը : Այդ բանկերը պետք է վերցրվեն հսկողության տակ ՀՀ կենտրոնական բանկի և իրավապահ մարմինների կողմից :

Написать комментарий

Комментарии, написанные на латыни, не будут опубликованы редакцией.
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter