HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Tirayr Muradyan

Vosgerichian Family from Lebanon Repatriates to Armenia; Must Pay $14,000 in Customs Fees Due to Legal Glitch

Iskhan Vosgerichian, who moved to Armenia from Lebanon with his family in 2016, is in a bit of a quandary with customs officials.

The father of two says that 4 tons of household goods he shipped by boat from Beirut are waiting in a Yerevan warehouse and that Armenian customs officials say it will cost $16,000 to clear the items.

Vosgerichian, a jeweler by trade back in Lebanon but unemployed in Armenia, tells Hetq he doesn’t have the money to pay.

“The items were shipped from Poti on January 15. Since then, they’ve been stored in a Shengavit warehouse. Officials say I have to pay $4 for every kilogram, or $16,000,” Vosgerichian says.

Arguing that he should be given a break as a diaspora Armenian seeking to permanently resettle in Armenia, Vosgerichian wrote to the prime minister’s office. Office Chief of Staff Eduard Aghajanyan followed up on the request and got in touch with State Revenue Committee (SRC) Deputy Chairman Rafik Mashadyan.

Mashadyan, in a letter to Vosgerichian, writes that although Article 249 of the Law on Customs Regulations states that those permanently resettling in Armenia can ship used personal items without paying customs fees, he is not eligible since he violated another clause of the same article stipulating that a person cannot reside for more than 184 days outside Armenia in a one- year period.

Vosgerichian says he wasn’t aware of the time limit when he first arrived in Armenia in the spring of 2016. He then returned to Lebanon that August, to bring his wife and two boys.

“They should tell diaspora Armenians about this when they come here. The foreign ministry or another department should hand out flyers warning them of the consequences if they violate the   rules,” says a frustrated Vosgerichian, adding that this is what he told SRC officials when he met with them.

P.S. Nikol Pashinyan, after being appointed prime minister, announced that his government was planning a grand repatriation program and that steps were being taken to facilitate such a venture.  As the above case shows, those planning to do so are advised to read the fine print of all applicable rules and regulations.

Comments (8)

Armand
Shamefull. Pay taxes for your household when you decide to live in your motherland.
Armand
Why pay customs if you decide to live in your Motherland !!!!
Preston Bagrationi
Every politician, including Pashinyan are CORRUPT and thieving. Simply DO NOT repatriate to Armenia. The heck going back. I was going to, but I changed my mind. They can continue robbing good people.
ANAHIT
Հարգելի պետական ղեկավարներ! Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը այլ երկրյա Հայերին վերադառնալ Հայրենիք գիտենք ու լսել ենք բոլորս, Պարտադիր՛, դուք պիտի ընդունեք բոլոր Հայրենիք վերադարձողներին անվճար... իր ընտանիքին հանձնեք գույքը, եվ հիշեք որ Շվեյցարյայի ԲԻԶՆԵՍՄԵՆՆԵՐԸ ՖՈՆԴ ԲԱՑԵՑԻՆ ՕԳՆԵԼՈՒ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ՎԵՐԱԴԱՐՁՈՂ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ,եվ այսոր այդ ֆոնդի ղեկավարը ԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆՆ Է... ԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԴՈՒՔ ՕՐԵՆՔԻ ՈՒ ՖՈՆԴԻ «ՈՒՍՏԱՎԻ» ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՁԵՎՈՎ ՊՒՏԻ ՖՈՆԴԻՑ ՄՈՒԾԵՔ ԱՅԴ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԾԱԽՍԵՐԸ, որոհետեվ մենք գիտենք որ այդ ֆոնդի գլխավոր նպատակը օգնությունն է, ծախսերը ,աղքատ ընտանիքները վերադարձնելու կամ ընդունելու համար Հայրենիքում...(ամեն ընտանիքին 100000 ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ), այդ մասին գրված է Շվեցարիայի ժամացույցի գործարանի ՄԵԾՆ ՀԱՅ, ղեկավարի ուղերձը, ովքեր բացեցին այդ ֆոնդը... ՕԳՆԵՑԵՔ ՀԱՅՈՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ! ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻՆ, ՈՎՔԵՐ ՈՒԶՈՒՄ ԵՆ ԽՈՍԵԼ ՀԱՅԵՐԵՆ ՈՒ ԱՊՐԵԼ ՀԱՅՐԵՆԻՔՈՒՄ, ՈՎՔԵՐ ԳԱԼԻՍ ԵՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ...
Angelina Gasparyan
Ոչինչ չի փոխվել ու չէր կարող փոխվել գործող նույն համակարգում և նույն Մարրշադյանների նման չինովնիկների օրոք: Այս թալանչի համակարգում թալանել են, թալանում են ու կթալանեն: Փաշինյանը իր մեյմունություններով ու մեյմուններով տվեց անցավ բոլոր սահմանները: Նախկին սրիկա իշխանավորներին ժողովուրդը չի երբեք չի ընդունել, սրան ընդունեցին, որ նախկիններից ազատվեն. այյն էլ ընկան կրակը սրա ձեռը: :
Sevan
This should not be the way we welcome our fellow Armenians. Armenia is home and the government should be working hard to facilitate their move NOT make it harder n costlier by silly rules. Show compassion and charge a minimal flat fee for this initial entry. After all they are not loaded w riches and be thankful they are not expecting help from the govt.
Սուրեն Աբրահամյան
Երբ հեռավոր 1963-ին ներգաղթեցինք Սովետական Հայաստան, ոչ մի մաքս, ոչ մի հարկ, ոչ մի ձգձգում: Ներգաղթ կոմիտեն տունը պատրաստ, մենք բնակարանամուտ տոնեցինք : Տան ապրանքները պետությունը բերեց մինչև տուն, քաղսովետի նախագահն էլ կոնյակ բացեց ու մեզ բարի գալուստ մաղթեց: Հորս արդեն որոշել էին թե որտեղ պիտի աշխատեր ու այդ գործարանի դիրեկտորն էլ եկել էր երկաթուղային կայարան մեր ընտանիքին դիմավորելու: Մենք ոչ մեկ մոտիկ ացգական չունեինք, Մեկ շաբաթվա ուտելիք էլ տվին մինչև հարմարվենք: Այն ժամանակ էլ ժողովուրդը նեղն էր: Բայց կար պետության հոգատարություն: Հիմա պետություն չկա: Եղած Սփյուռքի նախարարությունն էլ քանդեցին: Կարծես հատուկ դա արին որ սփյուռքից մեկը հույս չկապի պետության հետ: Թաք ու բիր գալացողներն էլ հանդիպում են պետական ապարատի կոշտ, շատ կոշտ դիմադրության: Մեջբերում են թե օրենքի պահանջով են շարժվում: Բայց կա չկամություն պետական բոլոր ատյաններում: Օրենքի ոգուն հետևող պաշտոնյան զրկված յ մարդկային հատկանիշներից ու ամենափոքր իսկ խոտորումը օրենքից, մատնանշում է որ չի կարող օրենքը խաղտել:: Բացարձակ պետ պաշտոնյան ինքնուրույնությունից զրկված է: Նախորդ ռեժիմի ժամանակ գոնե այն փոքր ճեղքը որ կար օրենսդրությունում, պաշտոնյան կաշառք էր վերցնում ու գործդ առաջ էր գնում: Հիմա ամենափոքր ուղղումի համար ոչ կաշառք են վերցնում, ոչ էլ գործն է առաջ գնում:: Պաշտոնյան վախենում է գործը կորցնի բայց երկրի առաջ ծառացած խնդիրները սառեցնում են ու լուծում չկա:
Hayk
Եթե ՊԵԿը իրավունք ունի բացառություններ անի նման դեպքերում, ու չի անում, պետք է պաշտոնյային փոխել: Եթե ՊԵԿը այդ իրավունքը չունի, պետք է օրենքը փոխվի:

Write a comment