HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Araks Mamulyan

Kocharyan to Reporters: "There's No Law and No Reality"

Before he was taken back to jail today, former Armenian President Robert Kocharyan said the following to reporters.

“I believe you have seen that there is no law and no reality.”

Kocharyan uttered these words outside the Criminal Court of Appeals in Yerevan after it overturned a lower court’s decision to release him from pre-trial detention and to send the entire March 1, 2008 case to the Constitutional Court for review.

Kocharyan, charged with usurping state power and bribe taking, was released from pre-trial detention on May 18 of this year after Artsakh President Bako Sahakyan and former Artsakh President Arkadi Ghukasyan personally guaranteed that Kocharyan would behave properly if released.

Sahakyan and Ghukasyan backed up their guarantees with an AMD 500,000 ($1,050) payment each.

Ten individuals, eight civilians and two police officers, died during the March 1-2, 2008 post-presidential protests in Yerevan.

Kocharyan will be held at the Yerevan-Central Penitentiary

Comments (1)

Տ. Մարգարյան
Սա մարդը դատարանների ճանապարհին պիտի ծերանա, կալանավայրերի բույրը շնչի, պարապությունը ու կարոտը վայելի, գլխով արդարադատության պատը քանդի, փաստաբանների թզբեխը դառնա... Հազարավոր շատ արժանավոր մարդիկ նույն բախտին են արժանացել, եթե չեն կարողացել երկրից փախնել: Հիմա իր նշանակած դատավորները իրեն են դատում, իր ստեղծած համակարգը իրեն է մշակում՝ իր իսկ մեթոդներով:

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter