HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Seda Hergnyan

Armenia’s Copper Exports Up 32%; Relaunch of Teghout a Major Factor

Unprocessed copper is once again Armenia’s leading export.

Armenia exported 562,000 tons of copper concentrate in 2019, the largest amount in the past ten years. It is noteworthy that in 2019 copper was exported at a cheaper price than in the previous year.

According to data released by the Customs Service, Armenia exported US$627 million worth of copper concentrate in 2019. The next largest exports were cigarettes ($273 m) and brandy ($253m).

Compared to 2018, the quantity of exported copper increased by 32% (137,000 tons), and the value by 19% ($101 million).

In 2018, one ton of copper was exported at an average price of $1,237, dropping to $1,115 in 2019.

 The copper concentrate was mainly exported to four countries: Bulgaria, China, Switzerland and Canada. A much smaller amount went to Georgia.

40% (226,000 tons) of the ore went to Bulgaria.  

Copper volumes exported from Armenia to Switzerland and China have increased significantly. Ore worth $191.5 million (about 168 thousand tons) was exported to Switzerland. That’s a tonnage increase of 70% over 2018.

Concentrate worth $174 million (157,000 tons) went to China. That’s double the tonnage of 2018.

Armenia’s main coper ore exporters are Zangezur Copper Molybdenum Combine” Closed Joint Stock Company (ZCMC), Teghout Armenia, Institute of Mining, Agarak Copper and Molybdenum Combine, Akhtala Mining and Processing Enterprise, Armenian Copper Program (ACP) and Chaarat Kapan.

In addition to copper concentrate, Armenia, in recent years, has also exported small quantities of non-filtered converter copper, as well as copper scrap. About $7.3 million worth of copper waste and scrap was exported in 2019, and converter copper, unlike previous years, was not exported. Copper scrap has been exported mainly to the UAE, Hong Kong and the United States.

Production of copper concentrate increased by 26%

Mining in Armenia received a boost with the relaunch of the Teghout mine in mid-2019. After an eighteen month break, mining for coper and molybdenum resumed.

Armenia: Mining Growing Three Times Faster Than Manufacturing Sector

According to Armenia’s Statistical Committee (CC), 400,000 tons of copper concentrate was produced in Armenia in 2019, an increase of 26% compared to 2018.

Production of molybdenum concentrate increased by 28.9% to 11.1 thousand tons. As a result, molybdenum exports have also increased. In 2019 it amounted to 8.9 thousand tons compared to 7.1 thousand tons in 2018.

Current world copper prices are not favorable for Armenia

The current decrease of copper prices on the world market does not promise anything good for Armenia's economy. Due to the new coronavirus originating in China, there is a decline in many markets, including the world metal market. This is not at all advantageous for metal exporting countries, including Armenia, where copper is the leader in exports and a loss of copper derived profits is manifest.

Comments (4)

Սեդա Հերգնյան
Հարգելի, Գարեգին Անտաշյան, ցուցանիշների աղբյուրը Պետական եկամուտների կոմիտեն է՝ Մաքսային ծառայություն, իսկ արտադրության ցուցանիշներինը՝ Վիճակագրական կոմիտեն։ Կարող եք ինքներդ էլ հարցում անել և համոզվել ցուցանիշների ճշգրտության մեջ։
Գարեգին Անտաշյան
Նման քանակի խտանյութ հնարավոր չէ արտադրել։ Դա նշանակում է, որ մոտավոր 140000 տոննա պղինձ է արտահանվել խտանյութի մեջ։ Թվերում անճշտություն կա։ Ինչպես միշտ ոչ հավաստի թվեր են ներկայացրել լրագրողները։
Գարեգին Անտաշյան
Այս թվերը որտեղից են? Անհնար թվեր եք ներկայացնում։
Vicken Aprahamian
Thank you for the article on the copper business in Armenia. Two comments 1) verify again if Switzerland receives copper concentrates, I doubt it does as there is no smelter there. 2) ore and concentrate are not the same thing, only concentrate is shipped.

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter