HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Seda Hergnyan

Armenia: Price of Natural Gas to Remain Unchanged for Most Individual Consumers

Armenia’s Public Services Regulatory Commission (PSRC) today decided not to raise natural gas prices for most individual consumers.

The PSRC did allow for a price rise for large business consumers of natural gas.

On April 1 of this year, Gazprom Armenia CJSC applied to the PSRC to review the tariffs for natural gas sold to consumers.

The utility asked for an average price increase of 11%, arguing that the current tariffs made it impossible to operate in the black.

The PSRC, however, decided to increase the average weighted price of natural gas by 4.6% (from $255.06 to $266.71).

The increase will mostly impact large natural gas consumers.

Comments (1)

Հայկ
Շատ ուժեղ վերլուծություն է։ Գազպրոմը դեռ 35 մլն դոլլարի վնասը չի փակել, որը ձևավոևվել է սահմանին գազի գնի թանկացումից, հիմի էլ 1000 աշխատող պետք է կրճատի և աշխատավարձերը իջեցնի։ Եվ սա կոչվում է շահել։ Իսկ Դուք չեք մտածել, որ սոցիալապես չապահովված բնակչությանը արտոնյալ գնով գազ վաճառելը Գազպրոմի պարտականությունը չի և ռուսները կարող են դրանից հրաժարվել, և ճիշտ էլ կանեն։ Դա պետության պարտավորություն է։ Այսպիսի քայլերով պետությունը խեղդում է բիզնեսը,նվազեցնում բնակչության եկամուտները, ավելացնում գործազրկությունը և կրճատում ներդրումները երկրում։ Անգրագետ որոշում։

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter