HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Kristine Aghalaryan

Vatican to Investigate Sexual Abuse Allegations Against Catholic Priest in Javakhk Armenian Village

By Kristine Aghalaryan and Edik Baghdasaryan  

The Vatican says it will investigate long standing rumors that a Catholic priest serving in the Samtskhe-Javakhk village of Tzghaltbila has sexually abused boys serving in the church.

The priest in question is Reverend Father Anatoly Ivanyuk, who has served as pastor in the Armenian-populated village, where most are Catholic, for the past 25 years.

The boys who allege to have been sexually abused by the priest haven’t raised the issue, either to local police or to the Vatican hierarchy. It’s a traditional and religious community and any such charges of pedophilia and homosexuality wouldn’t be taken seriously for starters. The boys are also fearful of being ridiculed by friends and family. They also are fearful of Father Anatoly.

Tzghaltbila  Village Church

Hetq has obtained testimony from some of the boys claiming to be sexually molested by the clergyman.   They describe, in detail, what Father Anatoly did to them between 2001 and 2007 when serving as church acolytes.

The boys claim that Father Anatoly invited them to bathe in his house and that the incidents took place afterwards. (Naturally, we will not publish the names of these boys.)

One of the boys told Hetq that he was molested by Father Anatoly on several occasions. The boy says that he’s afraid to speak out given what Father Anatoly is capable of doing.

Archbishop Minassian, Father Anatoly

Archbishop Raphael Minassian, who heads the Armenian Catholic community in Armenia, Georgia and Eastern Europe, wasn’t taken aback when he heard about the matter. It appears that he was already informed.

Hetq’s conversation with Archbishop Minassian was short. The church official said that the boys never confided to him about what had supposedly happened and that he couldn’t take action based on hearsay.

“There is no evidence. Evidence is when a person comes forward and presents a complaint; demands his rights,” Archbishop Minassian said. “Without evidence I can neither judge or accuse, nor defend.”

When asked if he has nevertheless investigated the allegations, Archbishop Minassian responded that no such steps have been taken given the absence of a formal complaint.

The archbishop denied having ever received any complaints or testimony on the matter to date. Hetq, however, has correspondence addressed to him by one of the Tzghaltbila villagers and letters, including testimony from the boys, sent to the Congregation for the Oriental Churches based in Rome.

This means that the matter had already reached high church officials at the Vatican. Despite this, no steps to investigate the charges against Father Anatoly have been taken.

In response to a letter sent by Hetq to Archbishop Cyril Vasili, Secretary to Cardinal Leonardo Sandri, Prefect of the Congregation for the Oriental Churches in the Roman Curia, as to what steps would be taken to verify the claims of the boys and, if found credible, what measures would be enacted against Father Anatoly, we received the following:

The Congregation for the Oriental Churches communicates that the matter in question was immediately transmitted to the competent authority, the Congregation for the Doctrine of the Faith, according to  ecclesial norms.

It would thus appear that the Congregation has no knowledge of the matter.

Hetq also sent a similar inquiry to Marek Chmielewski, an inspector for the Silesian Order of Russia, Poland and Georgia. In response, we received the following: 

In response to questions put to Fr. Inspector Marek Chmielewski I kindly inform you as follows:

After obtaining information regarding the charges against Father A.I., the explanatory investigation has been conducted, also involving alleged victims of these acts, which in no way led to an objective and unambiguous attribution of these acts to that person. The proceedings therefore gave no grounds for meeting the demands of appealing of the above-mentioned person from the present place of his ministry.

Fr. Jaroslaw Pizoń SDB, a spokesman

As to how an “explanatory” investigation was conducted without speaking to the boys or reviewing their testimony remains a mystery. 

Top photo: Father Anatoly Ivanyuk

Comments (82)

հասմիկ
ես պատրաստ եմ հրապարակավ ցատկել ժայռից մի խումբ պատահական պատանիների համար որոնց բռնաբարել են;իսկ այդ սուրբ քահանան?եթե ոչ...բայց մինչ այդ պետք ա սատկացնեմ ու դռդռահան անեմ եվս մի քանի բռնաբարի;արթնացեք հայեր. մեր ոսոխը բռնաբարներն են ու նրանց քոծերը;ու մեկ ել մի հարց բոլոր դեվերին. խի ա անատօլիկը հլը սաղ ?.ժամանակն ա դրախտ մեկնի.; դժողքից որ հելնում էի գաբրիել հրեշտակին տեսա, ինքը ասեց
Վիկտոր Հովհաննիսյան
Շնորհակալություն Պետրոսին իրավիճակը ճիշտ հասկանալու և ճիշտ գնահատական տալու համար: Եկեղեցիներն օրենքով վարդապետներին հինգ տարին մեկ զինվորականնների նման այլ տեղ են նշանակում, իսկ Անատոլիին` ոչ: Ուրեմն վերևներին ձեռնտու է: Եվ նա վայելել է կյանքը, ոչ թե աշխատել:
Գեւորգ
Գյուղի տերտերը պիտի լինի ամուսնացած, լավ զավակների տեր ու կենդանի օրինակ ծառայի հոտին: Իսկ կուսակրոնները, եթե առողջ մարդիկ են, ապա մշտապես պայքարի մեջ են գտնվում գաղթակղիչ սատանայի հետ (այսինքն բնության օրենքների դեմ) եւ հաճախ են պարտություն կրում: Մի պինդ կնիկ (баба) ճարեք հայր Անտոլի համար որ գիշերները հոգին հանի ու միտքը մաքրի ... Բայց վստահ չեմ, կաթոլիկներին թույլատրվում է թե ոչ:
Лена
У Петроса квартирки не только в г. Краснодаре а еще и в г. Армавире и в Адлере ..... И кто он после этого вартапет или Агенство недвижимости....
David
Те кто сейчас пытается прекрыть подлые поступки отца Анатолия,у вас еще есть время опомнится ....когда утонит корабль по имени Анатолий вы пойдете на дно вместе с ним...
David
А сейчас я хочу обратиться к отцу Анатолию...ты же знаешь что все это правда у тебя сейчас дрожат коленки и от одной этой мысли мне приятно...Анатолий за все надо платить ты это понимаешь и час твоей расплаты близок
Нерсес
Интересно, что это за человек? Что за тролль по имени Олег/Михаил/Симон/Ашхен/Азат/Лена? Имей ввиду, что твое местонахождение легко можно вычислить по IP адресу и привлечь тебя к уголовной ответственности за клевету и угрозы. Впрочем, тебя без труда можно вычислить по неграмотности, тематическим повторам и интервалам записи. Здесь все эти защитники ”святого” Анатолия отличаются крайней агрессивностью и такой же крайней степенью неграмотности. Что вы все будете делать, когда суд в Ватикане вынесет обвинительный вердикт, после которого грузинские власти привлекут его к уголовной ответственности? Пойдете в тюрьму слушать его проповеди? Впрочем, хорошо написал о его проповедях Х. Мосоян в своем стихотворении “Священник-циклоп” (Կիկլոպը քահանա): Պատարագի քարոզներդ ժոդովներ են կոլխոզի, Ռեպլիկներդ՝ ահաբեկիչ, մրթմրթոցներդ՝ խոզի, Սուլթանի պես հավաքել ես շուրջդ բազում հարճերի, Ամեն մեկը քեզ կամարար՝ սեթևեթանքներով բոզի։ В заключение приведу концовку стихотворения, которое как нельзя кстати подходит как пророческий совет Анатолию: Մնալը քո վտանգավոր, մահացու է, իմանաս, Լավ է փախչես, որ այլևս նզովքը մեր չիմանաս, Քանի շուտ է և դեռ ողջ ես, այդ է իրոք գերադաս, Որ տոպրակդ շուտ շալակես, գյուղը թողնես հեռանաս...
Андраник Давтян
Никогда не позволяйте вашим ушам поверить в то, чего не видели ваши глаза. (Омар Хайям)
Քերոբ
Անատոլու պաշտպան Ծղալթբիլացիներ, ձեր մեկնաբանություններից երևում է, որ դուք իսկապես ֆռանկ եք, ոչ թե կաթոլիկ: Ֆռանկները մինչև չտեսնեն, չեն հավատում: Այ պեդոֆիլիայի պաշտպաններ, պետք է անպայման ներկա՞ լինեիք մանկապղծությանը, որ հավատայիք: Իմացեք, որ պեդոֆիլին պաշտպանելը նույնքան դատապարտելի է, որքան ինքը` պեդոֆիլիան:
Оганес
О Боже что происходит всем на исповедь
Андраник Давтян
Мне кажется Кто то хочет таскать каштаны из огня чужими руками.Смотрите чтобы эти руки не были вашим.
Нерсес
Пепроне, радоваться о победе добра над злом, радоваться, что наконец-то Иванюк будет справедливо осужден и изгнан вон. Радоваться, потому что подростки будут ограждены от посягательств на их нравственность, что верующие смогут беспрепятственно исповедовать и практиковать свою веру, крестить ребенка без капризов священника, исповедоваться без страха, венчаться без унижения, быть похороненными достойно и без налога. Радоваться, что идешь в церковь, где встретишь доброго пастыря, а не тирана и насильника, радоваться …
Гаяне
Нерсес,думала молчать, но видимо не получится.ты уже переходишь все границы со словом ТРОЛЛЬ.Сначало изучи законы а потом излагай свои мысли .Если человек меняет своё имя когда пишет комментарии, а не IP ( как ты говоришь) то это его право и не тебе об этом судить.Может быть ты хотел показаться умным? Поздравляю, у тебя не получилось.. О чем ты говоришь.... Какая уголовная ответственность (у тебя все дома?) эти люди пользуются тем же IP все время. Не прыгай вперёд ,не угрожай и не обвиняй никого просто так, а хотя это у тебя неплохо получается.
азат
Нерсес,можешь писать кто ты откуда вообще,пугаешь кого то ,кому ты налоги платил,когда ты помогал церкви ,что ты сделал вообще,ты кто ???????
Азат
Нерсес ,раз не отвечаю не думай что боюсь ,просто не считаю тебе ч-ом......
Астхик
Статья 128.1, УК РФ (УК РА № 135) Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию является уголовным преступлением и наказывается штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.
Армен
Ребята не пишите плохие слова,если имена меняйте не значить что бог не видит,ждите все видно будет кто прав кто нет,А вас кто пишет подлые слова все знают,вы сначала решайте с кем ночью спать,а то у вас дети которых не кто не знает от кого........................
ДАША
Люди не водите к этому человеку детей, дыма без огня не бывает! и сами не ходите. если даже преступление не докажут-поберегите себя и детей...
ДАША
есть тут несколько человек которые защищают педофила, странно.... либо он им хороший массаж делает))), либо денег платит
Армине
Денег платит и сделать хороши массаж..... Имеют только эти двое которие сварили эту кашу и теперь не знают как расхлебывать. Ройте ройте яму глубже, но вас даже это глубина не спасет.
Вардан
А этому Овсепу скажите что хватит по дамам ходить и женщинам предлагать исповедоваться они знают когда и кому доверять свои грехи .
ДАША
Армине, Вардан, скажите! когда к вам подойдет ваш сын маленький 5 летний и скажет что с ним такое делали, вы так же будете на эту ситуацию смотреть? или бабушка с инфарктом сляжет из за нападок на исповеди, тоже защищаем? Вот я бы разорвала на части за своего малыша любого! Надо беречь стариков, детей. Я не знаю никакого Овсепа и кого второго вы имеете ввиду, Вы либо отец Анатолий под другим ником либо его слуга (простите иначе не сказать)
Քերոբ Քոսյքն
Նախ նշեմ, որ մեկնաբանություններ գրեք ձեր իրական անուն ազգանունով, ուրիշի անվան հետևում թաքնվելը անտրամաբանական է։ Իսկ նման հանցանք կատարող անձանց ոչ թե մենք պետք է դատենք կամ պաշտպանենք, այլ Աստված ու արդարադատությունը։
Арам
Шушанна сиди своем селе и не лез туда куда тебе не надо,решается и без тебя,,,,,покажите одного свидетеля который потверждает это все,где они,роследование будет не только у Анатолий ,а будет и у Петроса и у Овсепа и у многих.......просто надо чуть чуть ждать,....не пишите грязь если нет пока доказателств .......
Oksana
Доказательства есть и их хватит, чтобы закрыть Иванюка, это вопрос времени. А в тюрьме педофилы долго не живут.
вардан
Якоби Шушан только тебя забыли спросить кто ест кто,если для тебя Петрос друг и учитель то все ясно кто после этого Петрос, а если сравнить Отцу Анатолию с Петросом как священник -это как горы и керамзит......
Рита Оганесян
Арам и вардан!!! Какое скудословие!!! Вы прямо в одну дуду одними и теми же словами!!! Арам, это Вы решаете, кому куда «лезть»? Shushanna должна сидеть в своем селе? Это Вы так решили? Что за моветон!!! Какие Вам, вардану и другим вашим сторонникам нужны доказательства??? Ах, да, понятно! Надо, чтобы все эти истории случились и с вами….и вашими детьми. Тогда вы позволите себе такую роскошь, как совесть, разум, человечность и тому подобное. Ну, а Вы, якобы вардан! Предлагаете, чтобы у Вас лично спрашивали разрешения принять участие в обсуждении?! Shushanna. Даже не думайте нервничать, читая подобное.
Арам
Пошла вон
Роза
Рита кроме вас все люди порядочные не пиши чего не знаеш, реши свои проблемы а остальное тебя не касается ......,ты вообще кто такая где твои докозательства покажи
Роза
Я Роза и не какой многоликий, и я очень спокойная в отличие от тебя а вот кто ты такая это всем очень интересно.
Алберт
Уважаемые жители норшена подумаете пожалуйста ( карин глох) матуре, Вери будем матуре, аджа гехи матуре разве эти места можно называть бордельями . Люди там молиться идут а по мнению нашего иванюка ( бозаноцнер ен). Ругается по поводу того что по воскресением в корзинке мало денег собирается ; кто об этом не слышал- ???? В день его машина тратит как минимум за 50 лари дизеля и это просто так. Пусть кайфуют это не наше дело но на денги Анатолия а не за те золота и дрогоценности которые положили в церковь наши дедушки,.. В церкове не одной оригинальной иконы не остался . О чем вы вообще говорите. В Батуми говорит ребятам поехали обед купить а ребята отказались - и вот ответ священника этим парням -( мое достоинство будете кушать да? Разве кто то может сказать что это ложь. Завтра наших отцов не будет хоронить,, / педофилия это самое маленькое чем можно его обвинять,,.
Armen
Well, well, well I am reading todays latest village gossip. It baffles me that you people have nothing else to do but to write sick, twisted and disgusting things about such an incredible human being. Father Anatoli is the most humble, virtuous and sincere priest that I know on this Earth that we live on, to say that such acts were committed without proper allegations or evidence is an absolute joke. Has your reporting agency degraded itself so low to the point where false information can be composed into an article? We are all Armenians our nation has been through so much turmoil through thousands of years and here I see journalists writing bogus information to try and get some hits on their website. For you to say that Father Anatoli is capable of doing such a thing is a sin in itself. I did not come here to start a debate with somebody and go back and forth, I am stating this to explain that it’s a sin to start rumors, lie and say unjust statements that are absolutely false. If this was a true case names would have been revealed, proof of a testimony would exist and this article would exist all over the Internet not on some desperate news company website trying to make ends meet.
Петрос
Дураки все те, кто верит чему-либо без серьезных прямых оснований, а так же дешевым лживым статьям, у которых нет никаких настоящих документальных доказательств, а просто сущий детский бред.
Мануш
Это ты упала ниже плинтуса а не отец Анатолий ) может хватит а как тебе нестыдно .....
Анна
Петрос, у тебя очень хорошо получается написать г...о так зачем же другим предлагать... если ты сравниваешь службу в церкви с другими профессиями, то тут уже медицина бессильна.... .
Միսակ
Ժողովուրդ, ժամանակին փրկվելու համար ստիպված ենք եղել կաթոլիկություն ընդունել: Այսօր մեզ ո՞վ է խանգարում վերադառնալու Հայ Առաքելական ազգային եկեղեցու հավատին: Ինչու՞ չենք ամաչում մեր օտար հպատակության համար և անգամ հանդուրժում ենք օտարի կեղտը:
Анна
Люди, опомнитесь и остановитесь! Побойтесь Бога.
Աննա
Վերջապես իրերն իրենց անուններով կոչվեցին, վերջապես մանրակրկիտ կերպով նկարագրվեց սեռական բռնության այս տեսակը, վերջապես ակնհայտ դարձավ, որ նույնասեռականությունը դատապարտող, մարդկանց մեջ ատելություն սերմանողները, հատկապես` եկեղեցականներն իրենք նույնասեռական են, բայց այս դեպքում` ծանրագույն հանցագործ նույնասեռական: Մանկապիղծ, կրոնական հավատք ու վստահություն չարաշահող, բռնարար, շանտաժիստ, ատելություն քարոզող: Մարդիկ վերջապես պիտի հասկանա՞ն ում ձեռքով են դառնում դահիճներ, երբ սկսում են հալածել նույնասեռականներին, հասկացա՞ն, որ իրենք գործիք են ընդամենը, հասկացա՞ն, որ նույնասեռական թե հետերոսեռական` կապ չունի, սեռական հանցանքը ծանրագույն հանցանք է... Տարոսը առաքելական եկեղեցու բացահայտումներին...
Վերոնիկա
Միայն մի բան կարող եմ ասել՝ թող Աստված ների բոլոր զրպարտողներին, քանզի չգիտեն, թե ինչ են անում:
Рита
Если у кого то сдают нервы то это только у тебя якобы давид.
Oksana
Поступки Иванюка являются мерзкими, отвратительными и злонамеренными. По деяниям своим познается человек. У меня есть все основания доверять тем, кто борется против зла в этой церкви. Более всего они заботятся об исцелении церкви, о защите мирян. Авторы статьи опирались на доказательства и свидетельские показания потерпевших. Нужно решительно наказывать педофилов, предавая их действия не только огласке, но и уголовному наказанию и лишению сана. Даже один священник-педофил это уже трагедия для церкви и причина для принятия строжайших мер.
Dan
Dear Gayane, I just ment that investigation starts upon report to police or prosecutor's office. Correct me, if I'm wrong... Гаяне дорогая, я имею в виду, что расследование начинается после доклада в полицию или прокуратуру. Исправьте меня, если я ошибаюсь :)
Армен
Даша,ты лично можешь все доказать,просто я знаю что все свидетели по однаму уже отказывются ,пока только говорят что есть свидетели,но где они?я знаю что нектроих ребят домой пианых людей отправили чтобы запугать,если есть свидетели пусть выходят,раз они говорят пусть до конца как свидетели будут.....зачем боятся
Манэ
Якобы Нерсес хватит писать всякую чушь,справедливо осужден и изгнан вон наконец то будет не Иванюк а те которых ты лутше меня знаешь
Рита Оганесян
Dear Dan. You mean that civilized world wouldn’t do anything to find out the truth when somebody blames some other person in SUCH things!!! So let them go on blaming. So let things go on their usual way, even if someone is suffering from it. Is this the right way?! Do you really think so? Tell us, Dan, what’s the way out? To do NOTHING to help those, who wants to be heard?! Tell THEM what to do! To forget! Just to forget! Just because we live in “civilized world”!!! Very interesting!!! Recommend this kind of way out to your relatives or maybe to your children (да простит меня Бог). Let me remind you. I’ve written about «внутри конфессиональное расследование». Though in any civilized country that kind of serious acts in which he is accused is a criminal offence. You see? Уважаемый Dan. Вы имеете в виду, что цивилизованный мир не сделает ничего, чтобы выяснить правду, когда кто-то обвиняет другого человека в таких вещах!!! Так что, пусть они продолжают обвинять?! Так что, пусть все идет своим обычным путем, даже если кто-то страдает от этого?! Это правильный путь?! Вы действительно так думаете? Скажите, Dan, в чем выход? Ничего не делать, чтобы помочь тем, кто хочет быть услышанным?! Скажите им, что делать! Забыть! Просто забыть! Просто потому, что мы живем в “цивилизованном мире”!!! Очень интересно!!! Рекомендуйте такой выход вашим родственникам или, может быть, своим детям (да простит меня Бог). Позвольте мне напомнить вам. Я написала про «внутри конфессиональное расследование». Хотя в любой цивилизованной стране такого рода тяжкие деяния, в которых он обвиняется, являются уголовно наказуемыми деяниями. Понятно?
ДАША
НАИВНЫЕ КАКИЕ ТО ЛЮДИ, ПОЧЕМУ ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ЭТО КЛЕВЕТА??? У НЕГО ЖЕ НА РОЖЕ НАПИСАНО!!!! НУЖНО ЧТОБ ПРОКУРАТУРА РАЗОБРАЛАСЬ С ЭТИМ ГРЯЗНЫМ ИЗВРАЩЕНЦЕМ ПЕДОФИЛОМ! КОТОРЫЙ ЛОМАЕТ ПСИХИКУ ДЕТЕЙ!!!! А ГДЕ РОДИТЕЛИ ЭТИХ ДЕТЕЙ?? ПОЧЕМУ ВЫ МОЛЧИТЕ??? РЕБЯТА, ПОСТРАДАВШИЕ, ПРОШУ НЕ МОЛЧИТЕ!!!! ПОРА НАКАЗАТЬ ЕГО! ПОВЕРЬТЕ ВАС НЕ ОСУДЯТ, А НАОБОРОТ СПАСИБО СКАЖУТ, ЧТО ВЫ УБЕРЕЖЕТЕ МНОГИХ ДЕТЕЙ! УЗНАЙТЕ ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ КАК ТО ПРОВЕСТИ РАССЛЕДОВАНИЕ, НО ЧТОБ ВАШИ ИМЕНА НЕ ПУБЛИКОВАЛИСЬ НИГДЕ КРОМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Пепроне
Да Нерсес справедливость восторжествует ...а что потом будите делать вы?
Нерсес
Вика, ВЫ очередной тролль! Не в ВАШЕЙ компетенции указывать кому что писать, а правда никак не зависит от ВАШЕГО желания. И не выдавайте желаемое за действительное. И нечего запугивать людей, ведь мы не боимся троллей :) Так или иначе справедливость восторжествует. Суетится тот, кто боится справедливости.
Вика
Алиса.не надо тебе писать,что не знаешь.правда выйдет потом будешь со-ть......
Աննա
Երբ մենք չենք ապրում անընդհատ Աստծո Խոսքով աճելով, դառնում ենք ճահճի նման: Չենք ստանում շնորհներ, որի միջոցով կարողանանք զանազանել մեղավորին անմեղից: Մեր ամենամեծ սխալը նախ մտածելն է, որ քահանան կամ վարդապետը մեզ նման մարդ չեն, այլ պարտավոր են ապրել հրեշտակի պես: Ինչ իրավունքով նա պետք է բաղնիք հաճախի իր նմանի հետ կամ լողավազան կամ մեզ պես օգտվի կյանքի բարիքներից, սա է ձեր մտածելակերպը, կամ նա ինչ իրավունք ունի մեզ հանդիմանել: Քրիստոս չհանդիմանե?ց մեղավորին: Ինչը ստիպեց վարդապետին ծառայել մեզ, արդյոք հանուն Քրիստոսի սիրո չէ, որ նա մեզ հովվում է, որ այս աշխարհում, գոնե մի քիչ հեռու մնանք դեպի անկում տանող ճանապարհից: Իսկ մենք արդեն առանց նրանց էլ մաքուր ու կատարյալ, այսօր փորձում ենք մեղադրել մեզ խրատողին: Ուրախացել ենք, որ մի քանի անազնիվ մարդիկ մեզ համար առիթ են ստեղծել կարծիք ասելու: Մի մոռացեք, որ մեր կյանքի վերջին պահին Աստված մեզ չի դատելու հիմնվելով զրպարտությունների վրա, այլ Նրա առջև դրվելու է մեր իրական կյանքի գիրքը: Մտածեք և դուք, ովքեր այսպես ոգևորված փափագում էք վարկաբեկել Հայր Անատոլիին, թե ձեր կյանքի գրքում ինչեր է կարդալու Աստված, իհարկե եթե քրիստոնյա էք և հավատում էք, որ Հարություն կա:Ես, որպես քրիստոնյա ցավում եմ ոչ թե Հայր Անատոլիի համար, քանի որ գիտեմ Աստված իր զավակին կանցկացնի այս փորձությունների միջով անվնաս, այլ ցավում եմ որ դուք պետք է ընկնեք ձեր ձեռքերով փորած փոսի մեջ, արդյո?ք ձեռք մեկնող կունենաք: Վայ նրանց ում միջոցով զրպարտություն կլինի,- ասում է Աստվածաշունչը: Շատերը զրպարտեցին Մայր Թերեզային, բայց որոշում է ընդունվել նրա սրբադասման մասին, միգուցե սա արվում է որպեսզի վրջնականապես երևա ով ով է:
David
Кто ты вообще такой что-бы так выражаться,,повесить,, или ты как так называемый отец Анатолий,думаешь что можешь решать кто прав а кто нет....Как это делает ваш отец Бендер..он решает кто достоин исповеди а кто нет!!!,кого можно отдать земле с благословением бога а кого нет!!!!!...считаем нормальным разглашать исповедь..и не пытайтесь доказывать мне что это не так(Вы же прекрасно все это знаете!!!!!)Может вы заметили он берет на себя слишком много...нашей деревней управляет украинский-поляк!!!!!!!!!!!!!!!стыдно должно вам быть односельчани!!!!!!!!
Նարինե
Անատոլին մեր բոլորի ամոթն է: Փչացնում է երիտասարդությանը, վիրավորում և անարգում մեր համագյուղացիներին, իսկ մենք հանդուրժում ենք, և ավելին` մի բան ել պաշտպանում: ԱՄՈԹ
Սարգիս
Ախալցխան ունեցել է հարգանքի արժանի հայ կաթոլիկ գործիչներ. կարդինալ Գրիգոր Պետրոս Աղաջանյան, Հայր Վահան Հովհաննիսյան, Հայր Պետրոս Տեր-Պողոսյան և էլի ուրիշներ: Մի մրոտեք նրանց անունը պաշտպանելով շեղվածին:
Sveta
Люди добрые! Причем здесь отец Петрос и отец Овсеп? Речь идет о педофилии. Это очень серьезное обвинение. А обвиняют Анатолия не другие священники, а жертвы его домогательств. Как после этого родители могут отправлять своих детей на служение к Анатолию (даже не могу назвать его вартапедом). Эти слухи многие слышали лет 20 назад, но люди боялись об этом говорить. Он запугал многих жителей села. Разве может священник во время Мессы обзывать своих прихожан козлами, ослами, баранами, шлюхами, проклинать их… Еще раз повторяюсь, во время Святой Мессы!!!! Надо это безумие остановить.
Рита Оганесян
Мой ответ на английском языке и перевод адресованы Armen. Но не только ему. Дайте шанс тем, у кого есть что сказать, быть услышанными. Вы же, сторонники отца Анатолия, на эмоциях, а не на фактах защищаете его. А чтобы иметь факты в его защиту, надо провести официальное расследование (пусть внутри - конфессиональное), чтобы доказать невиновность отца Анатолия. Докажете его невиновность - радуйтесь и ликуйте. Но пока поступают обвинения, а его невиновности не доказана. Вам тоже должно быть важно выяснить правду....хотя бы для того, чтобы доказать его невиновность. Так чего же вы боитесь. Не знаю, кто такой Petros, но спасибо за откровенный, простой пост. Согласна с ним.
Рита Оганесян
Here I am trying to be heard by those who don’t want to hear. The point is not to punish or humiliate Father Anatoli. The point is to understand what exactly is going in Tskhaltbila, to find out if there ARE people, who have something to say, who really were hurt by Father Anatoli. If those facts didn’t happen….. God is judge of all. If those facts have happened…. Again God is judge of all. But, whatever you think about all those talks, just imagine for a second it’s true. Are you ready to take on the sin, that all it will go on happening to others? Most people admit that there is at least one percent that it is true. If it is, don't they have the right to be heard. How can you know that all of it is just a “village gossip”? If you are not ready to find out the truth so I can suspect that you are Father Anatoli…. Or somebody close to him, who has something to lose if the truth comes out. Вот здесь я пытаюсь быть услышанной теми, кто не хочет слышать. Смысл не в том, чтобы наказать или унизить отца Анатолия. Смысл в том, чтобы понять, что именно происходит в селе Цхалтбила, чтобы выяснить, есть ли и правда люди, кому есть что сказать, кто действительно пострадал от отца Анатолия. Если этих фактов не было..... Бог всем судья. Если эти факты имели место .... Снова Бог всем судья. Но, что бы Вы ни думали обо всех этих разговорах, просто представьте на секунду, что это правда. вы готовы взять на себя грех того, что по вашей вине это будет происходить и дальше c другими . Большинство людей допускают, что есть хоть один процент, что это правда. И если это так, разве они не имеют права быть услышанными. Откуда вы можете знать, что все это просто “деревенские сплетни”? Если Вы не готовы выяснить правду, я могу заподозрить, что Вы - отец Анатолий.... или кого-то приближенный к нему, кто имеет что терять, если правда выйдет наружу.
Վերոնիկա
ես ապրում եմ Երևանում և ոչ միշտ եմ կարողանում մասնակցել գյուղի պատարագներին, սակայն Երևանում մասնակցում եմ Առաքելական Եկեղեցու պատարագին, տարբերություն չդնելով, կարևորը ես հավատքով քրիստոնյա եմ։ Իմ կյսնքի ամենածանր պահին, մորս թաղման օրը գնացել եի Եկեղեցի խոստովանվելու, որի ժամանակ Անատոլին ինձնից ճշտեկով, որ ես Առաքելական Եկեղեցի ել եմ հաճախում, քանի որ ինձ ոչ միշտ է հարմար մասնակցել Քանաքեռի եկեղեցու պատառաքներին, նրա բերանից հնչեցին հետևյալ խոսքերը >։ Ես դողալով բացատրեցի, որ երեխա եմ խնամում և ինձ հարմար չէ հասնել Քանաքեռ, ինչին նա պատասխանեց ոչ վայել ։ Այսքանից հետո արդյոք՞ ես կարող եմ հաճախել այն Եկեղեցին, որտեղի տիրակալն է այսպիսի կոչված հոգևորականը։
Hayk
Մեկնաբանությունը...Ւնչու, երեխաները պետք է խաբեն .ՈԻրեմն նման բան կա , որ բառբառում են.եվ ինչ այսքան մարդ ու մանուկ ասում , խոսում են՛, սուտ է , իսկ նյութապաշտ վադապետը սուրբ է... Քրիստոսը նյութապաշտ չեր ,ոսկուց իրեր չեր կրում իր վրա , Հովանես մկրտիչ ել մկրտելիս գուարի մասին չեր մտածում, ել մնաց պահանջեր..
Армен
Первую очередь надо журналистов просто повесить ,а потом заниматься остальными бродягами........
Лена
Петрос а у тебя какой Бог, такой с каким можно рулит?или ты сам себе уже Богом считаешь
Лена
Те люди каторые написали эту чушь (каторых я даже людми не шитаю) они обе очень дорого заплатят за это, Отет Анатолий был нашим отцом и всегда им будет))))) вы думайте про вас никто нечего не знает - очень глубоко ошибайтесь. Вы обе как летучие мыши свае место не знайте но смотрите...тот. кто высоко летает тот, очень низко падает. Смотрите будет вам обоим очень больно....
Азат
Петрос сначала учись писать,потом поговорим
Ашхен
Весь этот бред написали петросян Петрос и меликсетян Овсепа.что делать если у них не все работает??
Симон
Овсеп и Петрос (в роде вартапетнер) вам Бог накажет на этой земле,ждите.....
Михаил
Я обещаю так буду капать отца Петроса и Овсепа,когда обманивают людей и за эти деньги покупают себе квартирки в Краснодаре.... Ждите ребята ......
Олег
Петрос,ты за 10000рублей работал?когда твоя одна квартира стоит 8 милионов,но их пока штук восем в краснодаре........
Саркис
Побойтесь Бога. Не верьте в эту чушь,вы осквернили имя Отца Анатолия. За эту убогую ложь вы будите отвечать перед Богом. Бог все видит.
Андраник Давтян
Это ложь!!!Надеюсь справедливость восторжествует в этом мире.
Petros
Привет всем, я прочитал статью, это конечно ужасно... Но еще хуже то что я прочитал внизу написанное в комментариях. Я щас отвечу некоторым. 1.Анна Люди, опомнитесь и остановитесь! Побойтесь Бога. - очень жаль что у вас такой Бог которого можно бояться, я вот своего Бога никогда не боялся, он у меня хороший и делает только хорошее. 2.Микаил Cax cута! Чикарох патаи! Месть и провокация! -не могу сказать что все это правда, но я уверен что вы мало чего знаете 3.Гаяне что за чуж, дешевая статья, он служил 25 лет он хороший. - я думаю вы очень умная, напишите пожалуйста дорогую красивую и умную статью про Г...о. и отправьте мне на mail [email protected]. уважать человека за то что он работал 25 лет? миллионы людей работали столько лет за зарплату в 10 раз меньше, напишите про всех как их уважаете.
արմինե
հարյուրավոր մարդիկ վկա են դրա կոպտւթյուններին, հայհոյանքներին, զզվելի վարքին և զարմանքը այն է, որ Վատիկանը չի վռնդում դրան: Չե՞ որ այդ մարդը ոչ միայն գյուղի անունն է գցում, այլ նաև Պապին ու Վատիկանին է վարկաբեկում
Վիկտոր Հովհաննիսյան
Հոգևոր հայրեր Անատոլի և Պետրոս Գյումրիից: '' Հետքի '' անցյալ (փետրվար 11.2015թ.) հրապարակման մեջ արտահայտվել էիք այսպես. ''գյուղ չկա, որ շուն չլինի'', որն ինձ էր հասցեագրված: Հիմա պարզվե՞ց, թե ով է շունը կամ շնացողին պաշտպանողը: Ինչքան էլ տհաճ լինի իսկական հասցեատերն արդեն պարզ է: Այսքանից հետո ի՞նչ հավատով պիտի Ծղալթբիլացի հավատացյալը հաղորդություն ստանա Ձեր ձեռքերց:
Гаяне
Отец Анатолий все эти 25 лет без какого либо отдыха, безкорыстно посвятил церкви и народу. Многие из нас знают как порой трудно служить нашему народу. Я уверена и убеждена в том, что со мной согласятся очень многие. А те, которые поверили в этот грязный и беспочвенный заговор против Отца Анатолия автоматически стали сообщниками . Вы подло подняли голос над святым человеком, которого обвинили в том, чего не было и не будет никогда. Также не было и не будет пострадавших. Ваша фантазия подвела вас. В течении многих лет эти люди пытаются очернить его имя, но падать так низко могут только люди не уважающие прежде всего самого себя. Да, вы правы, Бог всем судья и эта единственная правда в чем совпали наши мнения.
Гаяне
Я не знаю как к вам обратиться, так как называть вас журналистами или порядочными людьми было бы преступлением. Давно не читала такую дешёвую и пошлую фальшивку. Да здравствует Армяно-Грузинская желтая пресса. Не смогли придумать ничего оригинального? За сколько же вы продались? Вы так круто опозорились на весь мир, да именно на весь мир и опозорили тех, кто доверил вам эту профессию. Как можно так нагло и без каких либо доказательств обвинять кого-либо. Может вам напомнить, что за клевету нужно будет отвечать и вам и тем кто стоит за этим. А хотя откуда вам это знать?.... У вас же нет ни чести, ни достоинства. Неужели и вы и те, которые подтолкнули вас написать эту грязную, подлую ложь думаете, что добьётесь чего то? Мне вас очень жаль. Отец Анатолий был и остаётся тем порядочным человеком, которого вы и ваши сообщники (по другому их назвать не могу) оклеветали без стыда и совести.
Ռոբերտ
Հաիգելի Էմմա ինձ այնքան էլ հետաքրքիր չէ, թե իմ կարծիքը հաշվի կառնեք, թե ոչ, ասեմ ավելին դա ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում : Ասեմ իմանաք, որ ես չպետք է ինչ որ բան ապացուցեմ այլ դուք պետք է կարողանանք ապացուցել ձեր գրածները : Նորից եմ ասում, որ իմ կարծիքով նորից եմ շեշտում իմ կարծիքով, որը որ ինձ չի հետաքրքրում հաշվի կառնեք, թե ոչ, նման բան չի կարող լինել:
Էմմա
Հարգելի Ռոբերտ, թերթում նյութերն առանց ստուգման չեն հրապարակվում: Օդի վրա ոչինչ չի գրվում: Եթե Դուք ունեք հակառակն ապացուցող փաստեր, ուղարկեք թերթի խմբագրություն: Անհեթեթություն կլինի հաշվի առնել Ձեր կարծիքը և ոչ թե իրողությունը:
Ռոբերտ
Ես ուղակի շշմած և ապշած եմ մնացել այսպիսի անհեթեթություն գրողներից և ուղակի ասեմ իմանաք, որ դա ինչի մեջ, որ մեղադրում եք Հայր Անատոլիին երևի անգամ չեք էլ պատկերացնում : Անկեղծ ասած ես շատ զարմացած եմ, որ կան նմանատիպ մարդիկ որոնք չգիտեն ում ինչի մեջ են մեղադրում : Հարկաելի ժողովուրդ մի գուցե Հայր Անատոլի կրոնական օրենքները խախտողների հանդեպ մի քիչ կոպիտ է, բայց դա չի նշանակում, որ մարդուն պետք է զրպարտել և մեղադրել մի բանի մեջ, որը, ըստ իմ կարծիքի ուղակի անհեթեթություն է : Հարկելիներ ամոթ է, մի քիչ ձեզ հավաքեք, ու իմացեք, թե ինչ եք գրում :
Рита Оганесян
Микаил и Պետրոս Մարկոսյան, вы можете не верить в то, что говорят об отце Анатолии. Но быть уверенным в этом и предлагать ему продолжать в том же духе только потому, что , по вашему мнению, в церкви всегда будут люди, которые будут им рукоплескать.....вы циничные люди. Хотя бы ради детей стоит немного посомневаться и попробовать доказать обратное (если ваше оправдание вообще доказуемо). Чего вы остерегаетесь и боитесь? Правды? Пусть соответсвующие службы проведут расследование, и все узнают правду, какая бы она ни была.. . А сейчас...... слово пострадавшего против вашего предположения.
Պետրոս Մարկոսյան
Հայր Անատոլի, հուսահատվել պետք չէ, գայթակղությունը մարդու համար է: Պարզապես բաղնիքում ունեցեք լվացող հեղուկ, օգտագործեք այն ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին ընդունման համար: Կմաքրվեք և կշարունակեք օգտվել կյանքի բարիքներից: Իսկ եթե հարկայինին էլ արդեն մուծվել եք, խնդիր չեք ունենա: Եկեղեցում հանդիսատես կունենաք: Ձեզ միշտ կծափահարեն:
Микаил
Cax cута! Чикарох патаи! Месть и провокация!
Մարտիկ
Այ մարդ, ինչի՞ պիտի երեխաները նման շառ անեն։ Հոգևորականների փեշերից մանկամոլությունը շատ հեռու է՞։
Աննա
Նախ ներողություն եմ հայցում Աստծուց այն ամեն զրպարտությունների համար, որով ուզում են վարկաբեկել Հայր Անատոլիին, ում հարգում եմ և շնորհակալ եմ իմ հոգևոր աճի համար: Ցավում եմ, որ իմ հայ ազգի ներկայացուցիչները այսպես են իրենց շնորհակալությունը հայտնում իրենց նվիրումով ծառայող ազգությամբ ոչ հայ Վարդապետին: Հիմա երբ Դուք պղտորելով ու պղծելով ձեր զավակների միտքը սուտ վկայել էք տալիս նրանց, մտածել էք հասարակության ինչպիսի քաղաքացիներ կդարձնեք նրանց: Այդպիսի զավակը վաղը կանարգի առաջին հերթին ձեզ: Խստությամբ հանդիմանելը և դաստիրակելը մեզ և մեր երեխաներին է օգուտ բերելու, որը և անում էր Հայր Անատոլին: Ուղղակի մենք կարծում ենք , որ ոմն մեկն ենք և Վարդապետը իրավունք չունի իր տարածքում մեզ հանդիմանել: Ավելի լավ է մենք և մեր զավակները կամաց-կամաց գնանք դեպի բարոյական կործանում, քան մեր մեղքերն ու թերությունները մեր երեսին ասեն: Դե թող հիմա ձեզ դատապարտի Աստված, քանի որ գիտեմ, մինչև այդ քայլին դիմելը Աստված ձեզ տված կլիներ հնարավորություն ընտրելու ճշմարտությունը:
Tony de New York
Thx GOD that the victim denounce the sexual abuse.

Write a comment

If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter