HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Tatevik Shaljyan

Zhoghovurd Slander Suit Postponed Pending Document

At today’s hearing in the slander case launched by Benik Harutyunyan against the Zhoghovurd newspaper, the court sustained a motion by the defendant to postpone the trial until it could get its hands on some original documents pertaining to the case.

The defendant has requested that the U.S. Embassy and Nune Serobyan provide the original court verdict used by the Zhoghovurd reporter as the basis for the allegedly slanderous article.

The article cites the claim of U.S. citizen Nune Serobyan and her business partner that Benik Harutyunyan received $294,000 from them and hasn’t returned it.

The court scheduled the next session for January 31, 2012.

Comments (1)

Մհեր
Տաթևիկ Շալջյան, հատուկ Ձեզ համար նշեմ, որ գործով պատասխանողի ներկայացուցիչը դատարանին վճիռ չի ներկայացրել ոչ մի տեսքով և հայցվորը չի մեկնաբանել, որ ներկայացված թղթի կտորը վճռի պատճեն է, այլ հստակ նշվել է, որ որևէ ապացույց դատարանին ներկայացված չէ: Այնպես որ ուշադիր եղեք Ձեր հոդվածներում` ապատեղեկատվությունից խուսափելու համար...

Write a comment

Hetq does not publish comments containing offensive language or personal attacks. Please criticize content, not people. And please use "real" names, not monikers. Thanks again for following Hetq.
If you found a typo you can notify us by selecting the text area and pressing CTRL+Enter