HY RU EN
Asset 3

Loading

End of content No more pages to load

Your search did not match any articles

Marine Martirosyan

Vahe Sarukhanyan

Geghanush Tailing Dump: Getting Larger and Impacting Life in Nearby Villages

One of the largest tailing dumps in Armenia is only 800 meters from the Yerevan-Meghri highway, passing through Kapan, the provincial capital of Syunik.

The total area of ​​the Geghanush tailing dump was 180,000 square meters in 2015. Since then, it has continuously grown. As the tailing dump gets bigger, and more lands are covered with waste, the concerns of residents of the neighboring Geghanush village grow as well. More and more, residents talk about abandoning the village.

61-year-old Artush Kostandyan, a resident of Geghanush village, says they are destined for the same fate as the Shahumyan district of Kapan, which is no longer inhabited.

Geghanush tailing dump as big as 25 football fields

The tailing dump, located on the former riverbed of the Geghanush River, belongs to the Kapan Metallurgical Combine. It’s only 1.6 km away from downtown Geghanush and 900m from the neighboring village of Gomaran.

The tailing dump was first used in 1962. The planned volume was 8.7 million cubic meters, but in 1978, when there was already a tailing dump of 4.6 million cubic meters, it was closed. The Kapan Combine began to empty its waste into Artsvanik tailing dump, which is also used by Zangezur Copper and Molybdenum Combine operating in Kajaran.

Chairman of Armenia’s Greens Union Hakob Sanasaryan says the government decided to close the tailing dump, taking into account the bad state of the health of the residents, the decline of soil fertility and the general ecological condition. However, it was relaunched by Deno Gold, after being enlarged in 2006-2007. According to media reports, the mining company borrowed $ 4 million from the European Bank for Reconstruction and Development for this.

Tailings flowing from the tailing pipe of the northern side of the dam

Geghanush tailing dump has a closed circulatory system. The water doesn’t flow into Geghanush River but goes to the combine for production purposes.

Southern dam and tailings

The enlargement plan envisaged making the tailings dam higher, thanks to which its volume should have reached 11.37 million cubic meters instead of 8.7. In 2015, the tailing dump's surface area was 108,000 square meters and the total area was 180,000 square meters, equal to 25 football fields. Tailing dump and infrastructure, according to the data of 2015, occupied 32 hectares. These numbers are still growing.

Geghanush villagers lament the loss of fruit trees

Artush invites us to smell the air in the morning, noting its very sharp odor.

He says the village used to have plenty of sweet cherry trees. There are none today. It’s the same with apple, pear and plum trees.

Elena Gasparyan, a 74-year-old resident of Geghanush, adds that they cannot pick any fruit and eat it without washing it.

She says everything gets covered in dirt when it rains, and there are hundreds of sick people around.

Village residents think of moving

Although 324 permanent residents were registered in Geghanush community in 2011, Artush Kostandyan describes the current situation as follows: "None are left in the village; there are only a few lights at night."

In 2017, Kapan town and 37 nearby villages were consolidated into one community-Kapan. Geghanush is only 4 km away from the town of Kapan.

In Geghanush, rumors of abandoning the village have grown.

"You are younger than me, I am 61 years old, maybe I won’t see that, but you will. They will close this village," says Artush Kostandyan. "It might take 10 or 20 years, but this village will migrate from here. They will come here and buy the land very cheaply. For example, they will say, we give you five thousand dollars, get out of here. "

"What will you do if they come?" we ask.

"What can we do? We'll have to agree," the villager replies.

Photos and video by Saro Baghdasaryan

Comments (8)

Vahe
Thanks for advice.
Կապանցի
Գեղանուշի պոչամբարը Արծվանիկի մեկ տոկոսն է, իրար հետ համեմատելու բաներ չեն: Գեղանուշը փակ ցիկլով է աշխատում, ինչն Արծվանիկում չկա: Արծվանիկը թողած Գեղանուշի հետևից է ընկել: տեսնես ինչու՞ է այդպես...
Վարազ Սյունի
Որովհետև Գեղանուշի ՍԽԱԼ կառուցված պոչամբարը գտնվում է Սյունիքի ամենամեծ քաղաք Կապանի ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԳԼԽԱՎԵՐԵՎՈՒՄ ու անմիջական մահաբե՛ր վտանգ է մոտ 50 հազար մարդու համար: Արծվանիկի (նույնպես ահավոր ու սխալ կառուցված) պոչամբարը գոնե Կապան քաղաքից մոտ 14 կմ հեռու է:
Վարազ Սյունի
«Դանդի Փրեշս Մեթալզ Կապան» հանքարդյունաբերական ձեռնարկությանը պատկանող Գեղանուշի բաց պոչամբարը ( 30 հա) գտնվում է Կապան քաղաքի անմիջական գլխավերևում: Պոչամբարը կառուցել են Գեղանուշ գետի հենքի վրա. գետի հունը փոխեցին: Նաև այս պատճառով, երբ 2009 թ.-ին գետը վարարեց, պատը փլուզվեց ու ջրից վնասվեցին հարակից տարբեր շենք-շինություններ, որոնց տերերը (10 մլն դրամ վնասի փոխհատուցման պահանջով) դիմեցին դատարան: 5 ՏԱՐԻ տևած պայքարի արդյունքում ջրի երես դուրս եկան այլ փաստեր: Խնդրին վերջնական լուծում տալու համար գործին խառնվեց «ՀՀ Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ը: Ըստ վերջինիս տված մասնագիտական եզրակացության՝ պոչամբարը սխալ է կառուցված. «ՀԱԷԿ-ի Շինարարություն» ՓԲԸ կողմից իրականացված Գեղանուշի պոչամբարի շինարարությունը կատարվել է նախագծային փաստաթղթերին ու առաջադրանքներին ոչ համապատասխան (Փորձագետ՝ Զ.Խլղաթյան):
Վարազ Սյունի
Գեղանուշի պոչամբարը ՍԽԱԼ կառուցված լինելու փաստի՛ կապակցությամբ քրեական գործ հարուցվե՞լու է կանադա-լիբանանահայ ՀՐԱՉ ՋԱԲՐԱՅԱՆԻ հանդեպ,ով «Դանդի Փրեշս Մեթալզ Կապան» հանքային ձեռնարկության տնօրենն էր,որի ժամանակ էլ «կառուցվեց» այս ահավոր պոչամբարը:
Bruce Gellerman
This is an interesting but confusing article. Please clarify how big the area of the tailings has grown in square meters and distinguish that from the volume in cubic meters. Also, if there is an ecological/envirionment hazard the materials in the tailings need to be detailed and their health affects clearly defined. This is an important story and needs accurate information. The government and company officials should be asked to comment.
Vahe
Hi Bruce. The limit for this moment is 11.37 mln cubic meters as it is shown in the article. On the other hand, our goal was just to show how the dump is growing and concerns of Geghanush villagers. There were a lot of publications about chemicals in this dump and illnesses in Armenian media including Hetq and we did not focus on digging deeper. But as you know we are going to make an investigation about another dump. Best.
Bruce Gellerman
It isn’t clear in the English version how large the dump is permitted to grow, what chemicals are in the dump or what illnesses the residents are suffering. Also, what has been the response of company and govt officials?

Write a comment